Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

FEEST VAN THEOFANIE IN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË

Op 6 januari 2016 werd in alle parochies van het Aartsbisdom België, Exarchaat van Nederland en België het Hoogfeest van de Theofanie met luister gevierd.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België vierde de waterwijding in de Kathedraal te Brussel, terwijl Zijne Excellentie Bisschop Petros van Troas in de parochie van de Heilige Barbara te Genk voorging.