Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

FEEST VAN DE DRIE HIËRARCHEN TE HASSELT

Op zaterdag 30 januari 2016 werden de beschermheiligen van het onderwijs en de literatuur gevierd in de gelijknamige parochie te Hasselt, hoofdplaats van Limburg. De Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Athenagoras van België, omringd door de Zeer Eerwaarde Heer Oikonomos Konstantínos Kenanídis, de Zeer Eerwaarde Heer Rector Ciprian Popescu, en de Zeer Vrome Diakens Barnabas Genbrugge en Nicolas Dura. In zijn homilie sprak Zijne Eminentie over de Drie Hiërarchen, en de tijdloze boodschap van hun onderricht.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie dankte Zijne Eminentie de Rector, v. Ciprian, voor de goede werking van de parochie. Hij deelde de parochianen de officiële erkenning mee van de parochie voor de regio Hasselt, waar iedereen blij om was. De parochie heeft voortaan een vaste werking, en als vaste geestelijke Diaken Nicolas Dura, die in de komende maanden tot priester zal worden gewijd.

Nadien volgde een receptie voor alle aanwezigen in de aanpalende parochiezaal, en vervolgens verschillende feestelijke voorstellingen door orthodoxe leerlingen uit de omgeving.