Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE TE BRUSSEL

Met gepaste luister werd op 20 maart 2016, in de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel de Zondag van de Orthodoxie gevierd.

De panorthodoxe Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, samen met Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Zijne Excellentie Bisschop Dositeoz (Patriarchaat van Georgë), evenals geestelijken van het Oecumenisch Patriarchaat en de Patriarchaten van Moskou, Servië, Roemenië, Bulgarije en Georgië.

De vijf koren verzorgden elk op gepaste wijze de gezangen van de Goddelijke Liturgie in het Grieks, Roemeens, Pools, Georgisch en Nederlands, in overeenstemming met de verschillende talen en tradities.

Opvallende aanwezigen onder de menigte kerkgangers waren Hare Excellentie de Ambassadeur van Griekenland, mevrouw Elefthería Galathianáki, de heer Argýrios Makrís, Plaatsvervangend Ambassadeur bij de Permanente Griekse Vertegenwoordiging bij de Europese Unie, een Vertegenwoordiger van de Wit-Russische Ambassade, evenals de Griekse Militaire Vertegenwoordiging bij de Navo te Evere, onder leiding van Generaal Nikólaos Zachariádis. Eveneens aanwezig waren de Archonten van het Heilig Aartsbisdom België.

De heer Geórgios Alexandrís en de heer Boris Gurov, Archonten van het Heilig Aartsbisdom België, waren eveneens aanwezig.

De homilie werd verzorgd door de Zeer Eerwaarde Heer Patriciu Vlaicu (Patriarchaat van Roemenië) , die het historisch belang aanhaalde van het herstel van de Heilige Iconen, en de instelling van de Zondag van de Orthodoxie als dag van eenheid van de Orthodoxen.

Bovendien benadrukte hij het belang van de komende bijeenroeping van het Heilig en Groot Pan-orthodoxe Concilie, dat moet getuigen van die eenheid en harmonie van de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk, waarbij hij wees op de behoefte dat de gelovigen bidden voor het welslagen van de doelstellingen van deze belangrijke gebeurtenis.

Aan de jaarlijkse viering was een bijzondere emotie toegevoegd door de aanwezigheid van Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon, voorheen van België, die was ingegaan op de uitnodiging van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, en zich een week lang in België bevond.

De voormalige herder van België bezocht opnieuw het bisdom waar hij ruim een halve eeuw diende, de kerken en parochies die hij inrichtte, ontmoette bekende gezichten, en genoot van de waardering en de liefde van de geestelijke n leken van het Heilig Aartsbisdom.

Bij zijn toespraak sprak Zijne Eminentie de Metropoliet van België woorden van dank en eerbied tot zijn voorganger, en zei onder andere het volgende:

“Uwe Eminentie, Geronda,
U bent de grote weldoener van alle orthodoxe christenen in de Benelux. Als herder heeft u onmetelijk veel werk verricht, en u toonde uw grote geestelijke kracht door uw beslissing te nemen toen het tijd was om uw zware herderlijke taken over te laten in de handen van een opvolger. Een voorbeeld voor allen, omdat u het welzijn van onze Kerk verkoos en niet dat van uzelf. Dat siert u, en daarvoor zijn we u erkentelijk. Vandaag ziet u iedereen terug bijeen: bisschoppen, priesters, diakens, vertegenwoordigers van de zusterkerken, diplomaten en vertegenwoordigers van de Griekse Staat, en talrijke gelovigen, die u allen eren met onze aanwezigheid en God danken voor alles wat u voor Zijn Kerk en voor ons heeft gedaan. Vandaag kwamen we u “Dank u!…” zeggen, “U zal steeds in onze gebeden en gedachten zijn als herder en geestelijke gids… We bidden de Heer dat hij u nog vele jaren een stabiele gezondheid mag schenken en dat u nog terugkeert naar uw geliefde Aartsbisdom België, waar u thuis is, en wij allen, uw geliefde kinderen. Eis polla eti, Despota! Nog vele jaren, Meester!”

Na het einde van de Goddelijke Liturgie werd een receptie gehouden in het Parochiecentrum van de Kathedraal, en in een hotel een Feestmaal ter ere van de hoge gast, de voormalige Metropoliet van België.

Aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou zei kenschetsend tijdens het Feestmaal, dat het Heilig Aartsbisdom België inrichtte ter ere van Metropoliet Panteleimon, dat we vandaag in de Kathedraal te Brussel een echte Triomf van de Orthodoxie hadden door de aanwezigheid van Metropoliet Panteleimon die altijd open stond voor alle orthodoxen, ongeacht hun afkomst.