Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

GEBED VOOR DE GEZONDHEID VAN ABDIS M. MARIA

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg roept onze geestelijkheid en vrome christenen op om te bidden voor de gezondheid van de zieke Moniale Maria, Overste van het Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten (Noord-Brabant). Haar gezondheid is de laatste tijd verslechterd.

Op 31 mei 2016 bezocht Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras haar, vergezeld door Aartsdiaken Athanàsios Toparlàkis, diende hij haar de Ziekenzalving toe, en sprak hij met haar en de overige monialen van het Heilig Klooster.

Gelieve niet te telefoneren, maar via e-mail bericht te communiceren, en te bidden voor haar gezondheid en voor het Heilig Klooster. De Abdis is niet bij krachte om bezoek te ontvangen.

Alle kloosterlingen van het Heilig Klooster danken God omdat Moeder Overste Maria vijf jaar zonder veel pijn leefde.

Christus is opgestaan!