Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

PINKSTERZONDAG TE BRUSSEL

Met Byzantijnse statigheid en bijzondere luister werd, te midden van talrijke kerkgangers, de Goddelijke Liturgie van Pinksterzondag gevierd in de HH. Aartsengelenkathedraal te Brussel.

De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras en Exarch van Nederland en Luxemburg, bijgestaan door (behalve de geestelijkheid van de Brusselse Kathedraal) de Athonitische vaders, de Zeer Eerwaarde Heren Archimandrieten: Theófilos van het Heilig Klooster Stavronikita en Grigórios van het Heilig Klooster Xenofontos, evenals Aartsdiaken Athanásios Toparlákis en Diaken Filádelfos Kafalís.

De zangers van de Brusselse Kathedraal, onder leiding van de heer Voorzanger Dimítrios Zaganás, vertolkten met uitstekend vakmanschap de prachtige hymnen van het Feest van Pinksteren.

De homilie werd gebracht door de Z.E.H. Archimandriet Theófilos van Stavronikita.