Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

FEEST VAN DE ONTSLAPING VAN DE MOEDER GODS TE HOUTHALEN

Op 15 augustus 2016 werd de glorierijke Ontslaping van de Alheilige Moeder Gods luisterrijk gevierd in de gelijknamige parochie te Houthalen in België.

Op de hoogdag werd de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Daarbij haalde Zijne Eminentie in zijn homilie de bijzondere plaats aan die de Alheilige Moeder Gods inneemt in het leven van de christenen.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie bedankte hij de Rector, Aartspriester Diomídis Doulgerákis, voor zijn gastvrijheid, en de aanwezige priesters, evenals de menigte kerkgangers die gekomen waren om de Alheilige Moeder Gods te eren.

Daarna volgde een grote receptie voor iedereen in de zaal van de Griekse Gemeenschap, vlakbij de kerk.