Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

PERSBERICHT OVER DE CROCEU-BIJEENKOMST

Van 8 tot 11 oktober 2016 kwam, op beleefde uitnodiging van Aartsbisschop Chrysóstomos II van Cyprus, te Nicosia het Comité bijeen van de Vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerken bij de Europese Instellingen (CROCEU). Het hoofdonderwerp was “Godsdienstvrijheid van de orthodoxe christenen wereldwijd”.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, de Zeer Eerwaarde Heer Archimandriet Emilianós Vogiánnou (Oecumenisch Patriarchaat), de Zeer Eerwaarde Heer Aartspriester Athenadóros Papevriviádis (Patriarchaat van Alexandrië), de Zeer Eerwaarde Heer Archimandriet Moses Alkhassi (Patriarchaat van Antiochië), Zijne Eminentie Metropoliet Timótheos van Bostra (Patriarchaat van Jeruzalem), de Zeer Eerwaarde Heer Aartspriester Dimitri Sizonenko (Patriarchaat van Moskou), de Eerwaarde Heer Hiëromonnik Evsevije Мeandžija (Patriarchaat van Servië), Zijne Eminentie Nifon van Târgoviște, de Zeer Eerwaarde Heer Aartspriester Professor Doctor Sorin Şelaru (Patriarchaat van Roemenië), Zijne Excellentie Bisschop Porfýrios van Neápolis en de Eerwaarde Heer Diaken Nektários Iouánnou (Kerk van Cyprus) waren bij de bijeenkomst aanwezig.

De deelnemers bespraken het thema godsdienstvrijheid, dat zich ontwikkeld heeft tot een diepe, gapende wonde die voor diepe bezorgdheid heeft gezorgd over het bloedvergieten, het verlies van talloze zielen, de toekomst van volkeren, en vooral van de christenen in de gevoelige regio van het Midden-Oosten.

Minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus Dr. Ioánnis Kasoulídis, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van het Bureau van het Europees Parlement in Cyprus, evenals alle religieuze deelnemers, deelden hun inzichten, en onderlijnden het belang van godsdienstvrijheid, dat een wezenlijk element is van de identiteit van een mens, en een grondslag vormt voor een democratische maatschappij. Het belang en de rol van het fundamentele mensenrecht van de godsdienstvrijheid werd onderlijnd omdat het onze verantwoordelijkheid is, als orthodoxe christenen, om respect, geduld en liefde te tonen voor iedereen, zelfs voor onze vervolgers en vijanden, en om – door een oprechte, eerlijke en open dialoog – bruggen te bouwen tussen culturen en godsdiensten, omdat dat het vredig samenleven zal verzekeren tussen mensen met verschillende overtuigingen.

Als we over godsdienstvrijheid spreken, denken we eerst en vooral aan onze rechten. We moeten echter ook rekening houden met de plichten die daar bij horen.

CROCEU werd opgeroepen om zijn belangrijke werk nog te versterken, zich nog meer te concentreren op het probleem van de schendingen van de godsdienstvrijheid, en werd vriendelijk verzocht om nog meer afspraken te maken met de Europese instellingen om de gevaren aan te kaarten die de christenen in verschillende regio’s zoals het Midden-Oosten, Turkije, Kosovo en Metochia, Oekraïne, Cyprus, en elders het hoofd moeten bieden.

In een bijzondere zitting keurden de leden van het CROCEU het jaarverslag goed en werden er voorstellen gedaan voor toekomstige activiteiten.

’s Zondags vierde Zijne Zaligheid Aartsbisschop Chrysóstomos II samen met de deelnemers de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Wijsheid Gods (Αγία του Θεού Σοφία) te Stróvolos (Nicosia). ’s Anderdaags, op 9 oktober, vierden de CROCEU-leden een mnimosino op de plek waar in 1950 de helden van de onafhankelijkheid werden geëxecuteerd, en bezochten ze het Klooster van de Moeder Gods van Macherás, waar ze warm onthaald werden door de higoumen, Z.E. Bisschop Epifánios van Lédra. Op 10 oktober bezochten ze het Klooster van de Heilige Barnábas en andere historische plaatsen in de bezette delen van Cyprus, waaruit de uiterst moeilijke situatie bleek waarin christenen daar worden gedwongen te leven.