Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

HIËRARCHEN VAN HET PATRIARCHAAT VAN GEORGIË BEZOEKEN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË

Z.E. Metropoliet Athenagoras van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg ontving vandaag, 10 november 2016, op de zetel van het Heilig Aartsbisdom in Brussel, een afvaardiging van hiërarchen van het Patriarchaat van Georgië.

De vijf Georgische hiërarchen, onder leiding van Bisschop Dositeoz van de Kerk van Georgië in België, bevonden zich om ambtelijke redenen in Brussel, op uitnodiging van internationale organisaties, met het oog op de toetreding van hun land tot de Europese Unie. Ze bezochten de plaatselijke Metropoliet van de Oecumenische Troon, die hen hartelijk ontving, hen de geschiedenis van de plaatselijke Kerk voorstelde, en verwees naar het werk dat zij verricht in het centrum van de Europese Unie.

Bij zijn antwoord namens de afvaardiging bedankte Metropoliet Gerasimos van Zugdidi en Tsaishi de Metropoliet van België voor het warme, broederlijke welkom, feliciteerde hem met het uitgebreide werk van het Aartsbisdom, bood hem als geschenk een kopie van de zeer geliefde ikoon uit de H. Drie-eenheidskathedraal Sioni, en nodigde hem uit om snel Georgië te bezoeken.

Het gesprek verliep in een broederlijke sfeer, waarbij actuele kwesties aan bod kwamen met betrekking tot Georgië, en in het verlengde ervan tot hun Patriarchaat, ingevolge de toetreding ervan tot de Europese Unie. Er werd uitgebreid navraag gedaan naar het Belgisch onderwijssysteem, en in het bijzonder naar de lessen godsdienstonderwijs.

De vertegenwoordiging bestond uit Hunne Eminenties de Metropolieten Gerasimos van Zougdidi en Tsaishi, Directeur van het Departement Buitenlandse Zaken, Andria van Samtavisi en Gori, Ioane van Rustavi en Marneuli, Dositeoz uit België, en Lazare uit Duitsland, evenals vijf andere geestelijken.