Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

EERSTE BIJEENKOMST VAN DE TWEE VICE-VOORZITTERS VAN DE INTERNATIONALE THEOLOGISCHE DIALOOG TUSSEN DE ORTHODOXE EN ANGLICAANSE KERK

Op donderdag 27 april 2017 had te Brussel de eerste bijeenkomst plaats van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat) met de anglicaanse aartsbisschop van Armagh en geheel Ierland, Z.E. Richard Clarke, de twee Vicevoorzitters van de Internationale Commissie voor Anglicaans-Orthodoxe Theologische Dialoog (ICAOTD).

De bijeenkomst verliep in een broederlijke en blije sfeer op de zetel van het Heilig Aartsbisdom van België, waarbij vervolgens ook de Z.E.H. Dr. John Gibau (anglicaanse vice-secretaris van de Dialoog) en de Aartsdiaken van het H. Aartsbisdom van België, dhr. Filádelfos Kafalís aanschoven.

Het doel van de bijeenkomst was de voorbereiding van het informele gesprek tussen de “Anglican communion” en het Oecumenisch Patriarchaat, in juli aanstaande te Londen, evenals de voorbereiding van de volgende Bijeenkomst van de Internationale Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Orthodoxe en Anglicaanse Kerk, die van 14 tot 21 oktober 2017 op Malta zal gehouden worden.

De officiële dialoog tussen de twee Kerken begon in 1973 te Oxford. Metropoliet Athenagoras van België is de 5e vice-voorzitter op rij van de Dialoog tussen Orthodoxen en Anglicanen, na het afscheid van de Aartsbisschoppen Athenagóras Kokkinákis en Methódios Foúgia van Thyáteira, Metropoliet Ioánnis van Pérgamon, en Metropoliet Kállistos van Diokleía. De Metropoliet van België werd in november 2016 door de Heilige Synode aangesteld als orthodoxe vicevoorzitter. De orthodoxe secretaris is sinds 25 jaar de Z.E.H. Dr. Chrístos Christákis (Oecumenisch Patriarchaat).