Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

JAARGETIJDE VOOR WIJLEN DE VADER VAN METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË PRIESTER IGNACE PECKSTADT

Op zaterdag 6 mei 2017 werd in de Heilige Andreaskerk te Gent het eerste Jaargetijde gevierd voor Aartspriester Ignace Peckstadt.

Eén jaar na het ontslapen in de Heer van wijlen priester Ignace, eerden de dankbaar samengestroomde geestelijken en leken van het Heilig Aartsbisdom van België, voorgegaan door zijn zoon naar het vlees, Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, zijn gedachtenis, en baden ze voor zijn zielenrust in de parochie die hij zelf had gesticht.

Zijne Eminentie werd bijgestaan door Zijne Excellentie Bisschop Evménios van Lefka, Hulpbisschop van het Heilig Aartsbisdom van Duitsland, oude kennis en vriend van de ontslapen priester, evenals zijn broer naar het vlees v. Bernard, schoonbroer v. Dominique, en priesters en diaken van het Heilig Aartsbisdom van België. Verder waren Moeder Johanna, Abdis van het Vrouwenklooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten in Noord-Brabant, en Moniale Sofía van het Heilig Klooster van Saint John the Baptist in Essex in Groot-Britannië, in gebed verenigd.

Wijlen v. Ignace was in zijn tijd een vooraanstaande jurist in België, werkte nadien nauw met Zijne Eminentie Panteleimon, voorheen van België samen voor de erkenning van de Orthodoxe Kerk door de Belgische staat, werd zelf geestelijke, organiseerde parochies in het Vlaams gewest, en schonk de Kerk zijn twee zonen en één schoonzoon, die tot op heden de Orthodoxie in het Centrum van Europa als geestelijken dienen.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België vierde na de Goddelijke Liturgie vol ontroering het eerste Jaargetijde (mnimósyno), waarbij hij, op het einde, aan alle aanwezigen zijn dank betoonde voor het eren van wijlen zijn vader naar het vlees, en de boodschap van hoop op de Opstanding bracht, die opwelt uit de Opstanding uit de doden van Christus de Verlosser.

Na het einde van de Goddelijke Liturgie en het Jaargetijde, werd een maaltijd gehouden in het Parochiecentrum.