Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

WIJDING VAN EEN NIEUWE PRIESTER IN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË

Op de Zondag van de Heilige Vaders van het Ie Oecumenische Concilie, 28 mei 2017, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Liturgie in de Maria Boodschapskerk in het Nederlandse Utrecht.  

Tijdens de Goddelijke Liturgie werd de Priesterwijding toegediend aan de diaken van het Heilig Aartsbisdom, v. Aléxandros Pitsikákis, die voortaan de genoemde parochie zal dienen.
V. Aléxandros is een uit Iráklion op Kreta afkomstige, gehuwde geestelijke, en zal na een korte onderbreking de vertrekkende Rector vervangen van de Parochie te Utrecht: v. Geórgios Perrís, die na 17 jaar opoffering en dienstwerk in Nederland, besloot om terug te keren naar zijn vaderland, naar Syros.  

Bij zijn homilie prees Zijne Eminentie de grootse dienstbaarheid van het priesterschap waaraan de nieuwe priester geroepen is om met Gods hulp te voldoen. Hij deed ook een omstandige oproep aangaande de nood aan reorganisatie van de pastorale zorg in Nederland.
Tot slot riep hij de nieuwe herder van de parochie op om trots te zijn om tot het Oecumenisch Patriarchaat te behoren, onze Moeder, de Grote Kerk van Christus, met de verantwoordelijkheid om haar oecumenische en bovennationale eigenheid te bewaren.  

Op het einde van de Goddelijke Liturgie verleende de Metropoliet van België de vertrekkende Rector van de kerk de eer van Aartspriester, waarmee hij hem bedankte voor zijn goede en godsvruchtige dienstwerk.

Ordination of a new priest for our Parish in Utrecht (28.05.2017)