Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

LUXEMBURG EERT HAAR BESCHERMHEILIGE, DE H. WILLIBRORD

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg bevond zich op dinsdag 6 juni 2017 in de Luxemburgse stad Echternach.

Metropoliet Athenagoras had zich, vergezeld door Aartspriester Spyrídon Tsekoúras, hulppriester van Luxemburg, en Aartsdiaken Filádelfos Kafalís, naar die prachtige buitenstad van het Groothertogdom, op de grens tussen Luxemburg en Duitsland begeven, als antwoord op de beleefde uitnodiging van de rooms-katholieke aartsbisschop van Luxemburg mgr. Jean-Claude Hollerich, om deel te nemen aan het hoogfeest van de stad: de gedachtenis en processie van de Heilige Willibrord.

De Heilige Willibrord was in het midden van de 7e eeuw in Engeland geboren, en werd, na schitterende studies en onderwijs in beroemde kloosters in Europa, geestelijke en later bisschop te Utrecht (Nederland). Hij overleed op 7 november 739 in de stad Echternach, waar tot vandaag zijn graf is bewaard.

Zijn betekenis voor de kerstening van Europa was groot, zodat hij terecht erkend wordt als een van de grondleggers van de Britse missionering, en als Apostel van Nederland.

Uit eerbied voor die grote heilige van de onverdeelde Kerk, wilde de stad waar zijn graf zich bevindt, in de 19e eeuw een processie houden die verwijst naar een wonder van de heilige. De traditie wil dat een christelijke vioolspeler in de achtste eeuw, op terugweg van het Heilig Land, ter dood veroordeeld werd voor de moord op zijn echtgenote. 


Op Pinksterdinsdag 729, iets voordat hij naar het schavot werd geleid, vroeg hij om een laatste keer een muziekstuk te mogen spelen met zijn viool. De omstaanders werden er door betoverd en begonnen te dansen op het ritme van de viool. De betoverde dorpelingen bevrijdden de terdoodveroordeelde, die de stad verliet. 


Opdat de betovering zou ophouden, en de mensen de dans konden stoppen, moest de plaatselijke bisschop, Willibrord, ingrijpen om hen van het dansritme te bevrijden. Sinds de 19e eeuw beginnen op Pinksterdinsdag mensen uit de ruime omgeving, maar ook uit verschillende streken in Europa, in de straten van de stad Echternach aan een ritmische dans, die hen naar de Basiliek leidt waar zich het graf van de heilige bevindt. Daar wordt een Doxologie gebeden.

 Op het jaarlijkse feest vielen, behalve de Metropoliet van België, Nederland en Luxemburg, de rooms-katholieke aartsbisschop van Munchen, kardinaal Reinhard Marx op, de apostolische nuntius in België en Luxemburg, en vele andere rooms-katholieke bisschoppen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Ierland.

 Op het einde van de processie bedankte de rooms-katholieke aartsbisschop van Luxemburg, Jean-Claude Hollerich, onder de andere gezagsdragers, Metropoliet Athenagoras – in zijn eigen woorden: zijn broeder – voor zijn aanwezigheid op deze grootste pan-Europese bedevaart, en dat hij steeds aanwezig is bij belangrijke gebeurtenissen in de regio, waaruit de levende aanwezigheid blijkt van de Orthodoxie in het Centrum van Europa.

Dancing Procession of Echternach (Luxemburg)