Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

DE METROPOLIET VAN BELGIË OP HET NAAMFEEST VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg reisde, vergezeld door zijn Aartsdiaken, v. Filádelfos Kafalís, ook dit jaar naar de Fanar voor het naamfeest van Z.A.H. Oecumenisch Patriarch Bartholomeos.

 Hij kwam op zaterdagmiddag 10 juni te Constantinopel aan. De Oecumenische Patriarch ontving hem in audiëntie, en werd op de hoogte gebracht van het veelzijdige pastorale werk van het Aartsbisdom van België.

 ’s Zaterdagavonds bad de Metropoliet van België de Grote Vespers in het Heiligdom, samen met andere Bisschoppen, en de Patriarch in chorostasía, in het Heilig Klooster van de Levenschenkende Bron (Zoodóchos Pigí) te Balouklí (Balıklı). Nadien volgde de gewoonlijke bijeenkomst in de kloostertuin, waarna hij, op beleefde uitnodiging, deelnam aan het feestdiner ter ere van de feestvierende Oecumenische Patriarch.

 ’s Zondagmorgens nam hij deel aan de Patriarchale en Synodale Liturgie in de Heilige Patriarchale Kerk. ’s Middags vervoegde hij het feestmaal van de Oecumenische Patriarch aan de Bosporus, en ’s maandagavonds keerde hij terug naar België.