Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

GRIEKSE ONDERMINISTER VAN ONDERWIJS, ONDERZOEK EN EREDIENSTEN, dhr. KONSTANTINOS ZOURARIS BIJ METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË TE BRUSSEL

Vandaag, 16-06-2017, bezocht Zijne Excellentie Konstantínos Zouráris, Onderminister van Onderwijs, Onderzoek en Erediensten, op de zetel van het Aartsbisdom te Brussel Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, vergezeld door de coördinator voor het onderwijs te Brussel, mevrouw Myrsíni Roumeliótou, en mevrouw Davíd, verantwoordelijke voor onderwijsaangelegenheden binnen de Vertegenwoordiging van Griekenland bij de Europese Unie te Brussel.  

Bij aankomst op het kantoor van het Heilig Aartsbisdom waren, behalve de Metropoliet van België, de Vicaris-Generaal en medewerkers van het Aartsbisschoppelijk Kantoor aanwezig.

Na een bezoek aan de Heilige Marinakerk, volgde een privéontmoeting op het Aartsbisschoppelijk Kantoor.

Tijdens die ontmoeting werd de Onderminister op de hoogte gebracht van de orthodoxe aanwezigheid in de landen van de Benelux, en vooral van de Grieken in de drie landen van het Aartsbisdom, evenals de pastorale zorg van de Moederkerk, het Oecumenisch Patriarchaat, voor het geestelijk leven van de Grieken, maar niet alleen van hen, in de orthodoxe diaspora.

Vervolgens werd dhr. Zouráris ingelicht over de Griekse School van Brussel, waarvan het gebouw een geschenk was van de familie Kestekídis aan het Aartsbisdom van België, die het op haar beurt al jarenlang ter beschikking stelt als onderdak van de Griekse School van Brussel. Er is een goede samenwerking tussen het Aartsbisdom van België en de Onderwijscoördinator in België voor het ondertekenen van een gebruiksreglement voor het gebouw.

Vervolgens werd de Onderminister ingelicht over het godsdienstonderwijs in de Belgische Openbare Scholen en de Europese Scholen. De Onderminister uitte zijn vreugde en verwondering over het onafgebroken werk dat op dat vlak door ongeveer driehonderd onderwijzers wordt verricht.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België bracht dhr. Zouráris ook op de hoogte van het Griekenlandcentrum van de Universiteit van Gent, waar heel wat filhelleense filologieprofessoren interesse wekken voor de uitstraling van Griekenland. Eén ervan is de heer Mark Janse, gespecialiseerd in het dialect van Cappadocië. De Metropoliet van België stelde de Onderminister voor om dat Centrum in Gent te bezoeken bij zijn volgende bezoek aan Brussel.

Dhr. Zouráris was tot slot geïnteresseerd om het hele gebouw van het Aartsbisdom van België te ontdekken, nadat hij vernam dat het helemaal gerenoveerd was.

Het hele gesprek verliep in een zeer vriendelijke sfeer, met wederzijds respect.

Greek Minister of Education visits Metropolis of BENELUX