Benelux logo
Greek logo

Wijdingen – Benoemingen

januari – augustus 2017

WIJDINGEN

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft gewijd tot:

diaken  Alexandros Pitsikakis, op zondag 26 februari 2017, in de kerk van de Boodschap van de Moeder Gods te Utrecht (Nederland), voor deze Parochie.

diaken  Antonios Tarlizos, op zondag 5 maart 2017, in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, voor de Parochie van de Drie Hiërarchen te Hasselt (België).

priester   Aartsdiaken Athanasios Toparlakis, op zondag 19 maart 2017, in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, voor de Parochie van de Brusselse kathedraal.

priester   Diaken Antonios Tarlizos, op zondag 2 april 2017, in de kerk van de Heilige Barbara te Genk (België), voor de Parochie van de Drie Hiërarchen te Hasselt (België).

priester   Diaken Athanase Xamo, onder de naam van Servatius, op zondag 14 mei 2017, in de kerk van de Heilige Barbara (België), voor deze Parochie.

priester   Diaken Alexandros Pitsikakis, op zondag 28 mei 2017, in de kerk van de Boodschap van de Moeder Gods te Utrecht (Nederland), voor deze Parochie.

priester   Diaken Georgios Bouzidis, op zondag 18 juni 2017, in de kerk van de Heilige Nina te Eupen (België), voor deze Parochie.

 

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft de volgende clerici verheft tot de waardigheid van:

aartsdiaken  Diaken Philadelphos Kafalis, op zondag 19 maart 2017, in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel.

geestelijke vader  Aartspriester Athanasios Karatzogiannis, op zondag 12 maart 2017, in de kerk van de Heilige Nikolaas te Schaarbeek (België).

aartspriester  Oikonomos Georgios Perris, op zondag 28 mei 2017, in de kerk van de Boodschap van de Moeder Gods te Utrecht (Nederland).

aartspriester  Priester Athanasios Toparlakis, op zondag 23 juli 2017, in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel.

BENOEMINGEN

op 30 april 2017 werd Priester Ciprian Popescu ontheven van zijn functie van  bedienaar van de Parochie van de Drie Hiërarchen te Hasselt (België).

op 30 juni 2017 werd Aartspriester Georgios Perris ontheven van zijn functie van  rector van de Parochie van de Boodschap van de Moeder Gods te Utrecht (Nederland).

op 30 juni 2017 werd Priester Christos Sidiropoulos ontheven van zijn functie van  bedienaar van de Parochies van de Heilige Theofano te Nijmegen (Nederland) en deze van de Moeder Gods Faneromeni te Venlo (Nederland), om definitief terug te keren naar zijn titulaire plaats van bedienaar in de schoot van de Metropolia van Polyani en Kilkis (Kerk van Griekenland).

op 1 juli 2017 werd Priester Antonios Tarlizos benoemd tot  rectorvan de Parochie van de Drie Hiërarchen te Hasselt (België).

op 1 juli 2017 werd Priester Alexandros Pitiskakis benoemd tot rector van de Parochie van de Boodschap van de Moeder Gods te Utrecht (Nederland).

op 1 juli 2017 werd Priester Alexandros Pitiskakis benoemd tot bedienaar van de Parochie van de Heilige Theofano te Nijmegen (Nederland).

op 1 juli 2017 werd Aartspriester Athanasios Karatzogiannis benoemd tot  bedienaar van de Parochie van de Moeder Gods Faneromeni te Venlo (Nederland).

op 31 augustus 2017 werd Aartspriester Aurel Popescu ontheven van zijn functie van  rector van de Parochie van de Heilige Nina te Eupen (België), in ruil voor zijn welverdiende pensionering. Hij blijft evenwel deel uitmaken van de clerus van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg.

op 1 september 2017 werd Priester Georgios Bouzidis benoemd tot rector van de Parochie van de Heilige Nina te Eupen (België).

op 1 september 2017 werd dhr. Filip Boone benoemd tot nederlandstalig secretaris van Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg.