Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

FEEST VAN HET KLOOOSTER VAN DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS TE ASTEN (NOORD-BRABANT)

In aanwezigheid van vele gelovigen en geestelijken had op zaterdag 9 september 2017 de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie plaats voor het Hoogfeest van de Geboorte van de Moeder Gods, in het Heilig Klooster te Asten in Noord-Brabant. Er waren gelovigen afgezakt uit de hele Eparchie van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, evenals uit naburige streken in Duitsland, om er het Kloosterfeest mee te vieren.  

De Feestelijke Goddelijke Liturgie werd in deemoed en eenvoud gevierd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, samen met Zijne Excellentie Bisschop Ilarion van Edmonton en de Westerse Eparchie van Canada, en geestelijken van het Heilig Aartsbisdom, in de met bedevaarders gevulde hoofdkerk van het Heilig Klooster.

De homilie werd verzorgd door Zijne Eminentie de Metropoliet van België, die in het bijzonder dit zei: “zie, lieve vrienden, het geestelijk leven is geen formaliteit. Het is geen toplaagje op een mensenleven. Het is een levenslang zoeken naar Christus, het is een levenslange liturgische ervaring, het is een levenslang mystiek-sacramenteel leven binnen het Lichaan van de Kerk. Dat leven moeten we kiezen, om onze geestelijke strijd en kerkelijk leven te versterken“.

Voor de eindzegen, vierde Zijne Eminentie de Metropoliet de jaarlijkse broodwijding. Na het einde daarvan bedankte hij iedereen voor de inspanning die ze hadden gedaan om aanwezig te zijn in het Heilig Klooster, dat een van genade van de Alheilige Moeder Gods vervulde, geestelijke oase is tenmidden de hedendaagse wereld.

Vervolgens bedankte hij Zijne Excellentie Bisschop Ilarion en alle andere aanwezige geestelijken, in het bijzonder de Zeer Eerwaarde Heer Archimandriet Sevastianós Látsas, geestelijke van het Heilig Aartsbisdom van Duitsland, evenals de Zeer Eerwaarde Heer Priester Gabriel Bogdan, geestelijke van het Patriarchaat van Roemenië in België. Hij vergat niet om de Abdis van het Heilig Klooster: Higoumena Johanna, en de andere zusters te feliciteren voor hun belangrijke en godvruchtige werk. Daarna wenste hij dat iedereen de genade van de Alheilige Moeder Gods ten volle zou beleven.

Nadien vierde Metropoliet Athenagoras van België, in aanwezigheid van alle kloosterlingen en bedevaarders, een trisagion voor Moeder Maria zaliger gedachtenis. Tot slot volgde er een receptie voor alle bedevaarders.

Patronal feast of the Orthodox Monastery in Asten (The Netherlands) 9.9.2017