Benelux logo
Greek logo

Wijdingen – Benoemingen

september – oktober 2017

WIJDINGEN 

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft gewijd tot:

diaken dhr. Anastasios Chatzivasiliou, op 6 januari 2018, in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, onder de naam Emilianos.

KLEINE WIJDINGEN

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft de volgende kleine wijdingen toegediend van:

biechtvader ➙ aan de Eerwaarde Oikonomos Josef Moes, op 4 november 2017, in de kerk van de Heilige Nektarios te Eindhoven.

biechtvader ➙ aan de Eerwaarde Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke, op 26 november 2017 in de kerk van de Heilige Apostel Andreas te Gent.

oikonomos ➙ aan de Eerwaarde Priester Ioannis Psomas, op 10 december 2017, in de kathedraal van de Heilige Nikolaas te Rotterdam.

biechtvader ➙ aan de Eerwaarde Oikonomos Ioannis Psomas, op 10 december 2017, in de kathedraal van de Heilige Nikolaas te Rotterdam.

BENOEMINGEN

op 31 januari 2018 werd Aartspriester Ioannis Lykos ontheven van zijn functie van ➙ hulppriester van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel en zet zijn dienstwerk als rector van de Parochie van de Heiligen Georgios en Alena in Dilbeek verder.

op 1 februari 2018 werd Archimandriet Ioakim Archontos opgenomen in de schoot van het Aartsbisdom en benoemd tot ➙ prediker ervan.