Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Communiqué 06.03.2018

Op dinsdag 6 maart 2018 hield het Comité van vertegenwoordigers van Orthodoxe Kerken bij de Europese Unie (CROCEU) in samenwerking met de werkgroep over interreligieuze en interculturele dialoog van de Europese Volkspartij (EVP) een dialoog Seminarie in het Europees Parlement in Brussel. Het belangrijkste onderwerp van dit seminarie was “Het belang voor Europa om het christelijk cultureel erfgoed te beschermen”.

Het seminarie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van het Oecumenisch Patriarchaat, het Patriarchaat van Moskou, het Patriarchaat van Roemenië, het Patriarchaat van Bulgarije, de Kerk van Cyprus en de Kerk van Griekenland, alsmede door leden van het Europees Parlement en andere functionarissen, academici, diplomaten en vertegenwoordigers van religieuze organisaties in Brussel. De algemene inleidende verklaring was opgesteld door de heer György Hölvényi, lid van het Europees Parlement en covoorzitter van de werkgroep voor interreligieuze en interculturele dialoog van de EVP. Namens CROCEU onderstreepte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België het belang van de implementatie van artikel 17 van het Verdrag van Lissabon als bewijs van de welwillende samenwerking voor het grotere welzijn van onze Europese samenleving van religie en politiek. Vergaderingen zoals deze versterken de waarde van reflecties en observaties die de Orthodoxe Kerk kan geven over het thema cultureel erfgoed, en hij dankte de EVP voor het hosten van dit evenement. De Orthodoxe Kerk is inderdaad een ernstige en actieve partner op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau voor het ontwikkelen van zowel efficiënte als duurzame oplossingen in het licht van uitdagingen in onze steeds veranderende multiculturele Europese samenleving.

Het seminarie werd gehouden in twee sessies. Tijdens de eerste sessie, met het thema “De bescherming van monumenten als onderdeel van het levende Europese culturele erfgoed” intervenieerden Dr. Christodoulos Hadjichristodoulou, Byzantinologist, Curator van de Culturele Stichting Bank of Cyprus namens de kerk van Cyprus, de heer Svetoslav Hristov Malinov, Europees Parlementslid, en Dr. Ionuţ Bursuc, expert-manager in restauratieprojecten, namens het Patriarchaat van Roemenië. Gedurende de tweede sessie, getiteld “De spirituele dimensies van het christelijk erfgoed via het onderwijs” spraken Zijne Excellentie bisschop Kyrillos van Abydos, hoogleraar historische dogmatiek aan de Faculteit Sociale Theologie van de Nationale en Kapodistriaanse universiteit in Athene namens het Oecumenisch patriarchaat, mevrouw Marijana Petir, Europees Parlementslid, evenals Zijne Excellentie Bisschop Victor van Baryshevka, Hoofd van de Vertegenwoordiging van de Oekraïense Orthodoxe Kerk bij de Europese internationale organisaties.

De conclusies die werden getrokken door de moderator van CROCEU, Archimandriet Vader Aimilianos Bogiannou, waren gericht op de presentaties en discussies tijdens dit seminarie, die op aangrijpende wijzen aantoonden dat de kwestie van christelijk cultureel erfgoed tegelijkertijd complex en multidimensionaal kan zijn. Het vergroten van het bewustzijn en het bevorderen van de bescherming van zowel materieel als spiritueel cultureel erfgoed is echter van groot belang.

De Orthodoxe Kerk zou hierbij haar vastbeslotenheid willen verzekeren en bevestigen voor het bevorderen en beschermen van cultureel erfgoed, zowel in Europa als wereldwijd. Hiermee bevestigt het nogmaals zijn status als een betrouwbare partner in het formuleren en implementeren van sociaal beleid over dit onderwerp.