Benelux logo
Greek logo

Orthodox Logos

UITNODIGING – Theofaan de Belijder, held van de tweede iconomachie – 17.05.2018

De Voordrachtencyclus van het Orthodox Aartsbisdom van België “Orthodoxe Logos”, in samenwerking met de Vereniging “Diavlos”, nodigt u uit voor de vierde en laatste Conferentie van het academiejaar 2017-2018. De voordracht zal plaatsvinden op donderdag 17 mei 2018 om 19.30 uur, in de collegezaal van het Dominicanenklooster (Renaissancelaan 40, 1000 Brussel).

Professor Panagiotis Yannopoulos(Brussel) spreekt over het thema “Theofaan de Belijder, held van de tweede iconomachie“.

De spreker spreekt in het Grieks.

Gratis toegang