Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Voordracht van Orthodox Logos

Het academiejaar 2017-2018 van de Voordrachtencyclus van Orthodox Logos van het Aartsbisdom van België werd op 17 mei 2018 met succes afgesloten.

De Voordrachtencyclus is een vrij recent initiatief van het Aartsbisdom met als doel hoofdzakelijk theologische maar ook sociaal gerichte conferenties te organiseren, met sprekers uit binnen- en buitenland. De activiteiten van Orthodoxos Logos worden voornamelijk ondersteund door de Vereniging van Griekse Europese werknemers “Diavlos” en Europees Parlementslid Maria Spyrakis.

Het voorbije academiejaar werden vier voordrachten en een concert georganiseerd.

De eerste conferentie vond plaats op 28 september 2017, waarin de eerwaarde Protopresbyter van de oecumenische troon Dominique Verbeke het had over het leven en werk van de grote Russische schrijver Dostojevski.

Tijdens de 2e conferentie van 16 november 2017 liet de heer Marcel Pirard, lid van de het Centrum voor Oosterse Studies van de Universiteit van Leuven, het publiek de wereld van Isaac de Syriër ontdekken doorheen zijn persoonlijkheid en aanpak van de theologie.

In januari 2018 genoten we van een muzikale uitvoering met medewerking van de groep Polis Ensemble en de Griekse zangeres Catherine Papadopoulos, en de steun van het Europarlementslid voor de EVP Mevrouw Maria, die ons meenam langsheen de kusten van de oostelijke Middellandse Zee.

Op 8 maart 2018 hadden wij het genoegen de Grootprotopresbyter van de Oecumenische Troon Dr. Georges Tsetsis te mogen ontvangen die een uiteenzetting gaf over het zeer belangrijke onderwerp van gemengde huwelijken als een “grote pastorale uitdaging …”.

De 4e en laatste bijeenkomst van dit jaar ging door op donderdag 17 mei 2018 met het onderwerp: “Theophaan de Belijder, een martelaar van de 2e iconomachie”, met gastspreker de voorname byzantinoloog professor emeritus van de Universiteit van Leuven, Archont Notarios van het Oecumenisch Patriarchaat de heer Panagiotis Giannopoulos.

De professor schetste vooreerst een aantal elementen van de biografie van de heilige Theophaan de Belijder, om daarna stil te staan bij de maatschappelijke fenomenen en algemene standpunten over deze periode van het negende-eeuwse Byzantium, een periode die hij “duister” noemde.

Er volgde een interessante discussie over het onderwerp, waarbij de hoogleraar diverse facetten van het Byzantijnse denken en leven aan het einde van het eerste millennium kon laten zien.

De conferentie werd afgesloten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Hij dankte de heer Giannopoulos voor zijn prachtige voorstelling, en voor zijn jarenlange steun aan alle activiteiten van het Aartsbisdom, erop wijzend dat niet alleen de universiteit van Leuven, maar ook het Aartsbisdom trots kan zijn op een uitstekende wetenschapper die ijvert om Byzantium en zijn buitengewone beschaving bekend te maken bij de hedendaagse wereld.

Hij dankte de organisatoren van Orthodoxos Logos voor het onberispelijke beheer van alle evenementen, maar ook de deelnemers die telkens dit initiatief ondersteunen.

De activiteiten van Orthodoxos Logos worden hervat in september van het academiejaar 2018-2019 met vooraanstaande gasten en interessante en belangrijke onderwerpen.