Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Metropoliet Athenagoras van België uitgenodigd voor het galadiner ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Koning en Koningin van Nederland aan Luxemburg

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg werd uitgenodigd door Hunne Koninklijke Hoogheden Groothertog Henri en Groothertogin Maria-Theresia van Luxemburg op het galadiner ter gelegenheid van het staatsbezoek in het Groothertogdom Luxemburg van hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima van Nederland. Het Galadiner werd gehouden op woensdag 23 mei 2018 in het Groothertogelijk Paleis. Een honderdtal persoonlijkheden, vertegenwoordigers van verschillende instellingen (politici, hoge Europese ambtenaren, bankdirecteurs, rechters van het Europees Hof, culturele verenigingen, enz.) woonden het diner bij. Onder de gasten waren een aantal Nederlanders woonachtig in het Groothertogdom Luxemburg, en Luxemburgers woonachtig in Nederland.

Tijdens de receptie heeft Metropoliet Athenagoras met de Groothertog en met de Koning en Koningin van Nederland kunnen praten. Hij werd er voorgesteld als de hoge vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in de Benelux en voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van deze regio.

Vòòr het diner heette de Groothertog het Nederlandse koninklijke paar welkom en herinnerde eraan dat “als de samenwerking tussen de twee landen zo belangrijk is, is dat in de eerste plaats in het kader van de multilaterale organisaties of instellingen waarvan wij de oprichters waren. We hebben veel redenen om te vieren wat de unie “Benelux”, waarvan we volgende week het 60-jarig jubileum vieren, heeft gebracht. Evenzo zijn we ons bewust van de onvervangbare troef van de Europese Unie voor de welvaart en het ‘samenleven’ van ons continent. (…) Laten we nog meer impuls geven aan deze samenwerking tussen oude vrienden. Binnen de Benelux, binnen de Europese Unie of zelfs binnen de Verenigde Naties (…) “.

België, Nederland en Luxemburg vieren dit jaar inderdaad hun 60 jaar samenwerking in de Benelux, onder het voorzitterschap van België. Deze samenwerking is meer dan ooit nodig. De Benelux heeft de voorbije 60 jaar veel ervaring opgedaan om grensoverschrijdende problemen concreet aan te pakken, een ervaring die een enorme meerwaarde biedt. In 1944 begonnen als een douane-unieproject en opgericht door een verdrag van economische unie in 1958, speelde de Benelux onmiddellijk de rol van voorloper in de Europese eenwording. Flexibel en behendig heeft de Benelux zich steeds aangepast naarmate de Europese integratie vorderde. Met zijn 60 jaar ervaring blijft zijn bestaansreden op vandaag zowel politiek als economisch relevanter dan ooit.

Ondanks deze zeer concrete realisaties lijkt de Benelux soms beter bekend buiten dan in zijn eigen regio! De Benelux staat, met de grootste havens in Europa, nochtans bekend als een logistiek centrum voor de wereldhandel. Nog groter is het politieke gewicht van de Benelux, trouw aan zijn roeping om de Europese Unie te inspireren en nieuw leven in te blazen, vooral wanneer centrifugale en populistische krachten de samenhang bedreigen. Dit voorbeeld van succesvolle integratie vindt weerklank tot buiten de Europese Unie, zoals blijkt uit de gezamenlijke missies van de drie premiers en ministers van Buitenlandse Zaken in het buitenland.