Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Overleg van het Europees netwerk voor aalmoezeniers in de gezondheidszorg

PERSBERICHT

3 juli 2018

Het 15e overleg van het Europees netwerk voor aalmoezeniers in de gezondheidszorg (ENHCC) vond plaats in Blankenberge, nabij Brugge in België. Vijfenzestig vertegenwoordigers van verschillende kerken in Europa en andere aalmoezeniersorganisaties die voor de zieken zorgen namen deel aan het overleg. Vader Stavros Kofinas, coördinator van het Patriarchale Netwerk, vertegenwoordigde de Moederkerk. Andere Orthodoxen die aanwezig waren, waren vader Paulo Perletti van de Metropool van België en de vaders Marios Demosthenous en Linos Petridis van de kerk van Cyprus. Ook de vaders Adamantios Augoustidis (Kerk van Griekenland) en v. Efstathios Savvidis (kerk van Cyprus) nemen deel aan het Europees Netwerk.

De ENHCC is de enige Europese organisatie die al diegenen bij elkaar brengt die zieken in verschillende gezondheidsdomeinen in heel Europa bedienen. Deelnemers aan het netwerk zijn vertegenwoordigers van kerken, geloofsovertuigingen en nationale bonden. Geworteld in het christendom, zoals men zegt in Europese culturen, is het doel van het netwerk de deelnemers, die dienen in het multidisciplinaire domein van de gezondheidszorg, in staat te stellen om met elkaar te delen en van elkaar te leren; te werken aan de ontwikkeling van vereiste professionele richtlijnen; om te voorzien in de existentiële en spirituele behoeften van patiënten, familieleden en personeel, op basis van persoonlijke, religieuze, culturele en gemeenschapsmiddelen; en een hoge kwaliteitsstandaard van het aalmoezenierschap in de gezondheidszorg te promoten in Europa. 

Het Oecumenisch Patriarchaat heeft een belangrijke rol gespeeld in het Europese netwerk. In 2000 organiseerde het het overleg waar de ENHCC werd opgericht. De vertegenwoordiger van het Oecumenisch Patriarchaat, v. Stavros Kofinas, werd unaniem verkozen als eerste coördinator en werd nog twee keer universeel gekozen, zodat hij gedurende tien opeenvolgende jaren coördinator was. 

Het overleg wordt om de twee jaar georganiseerd. Het thema van de 15e bijeenkomst was “Spiritualiteit bij het aalmoezenierschap in de gezondheidszorg”. Tijdens het overleg, sprak v. Stavros over “De orthodoxe” opvatting over het voeden van spiritualiteit “. In zijn toespraak benadrukte hij dat de orthodoxie zich niet kan identificeren met de kosmische – antropocentrische – spiritualiteit die wordt gecultiveerd in het post technologische tijdperk van vandaag. Hij analyseerde hoe de zieken geestelijk worden versterkt wanneer ze door een pastorale relatie worden geaccentueerd als beeld van God; als personen die kunnen liefhebben en geliefd kunnen worden. Hij sprak uitvoerig over de betekenis van genezing en hoe deze verweven is met de Mysteriën van de kerk. Hij beschreef de rol van de voorganger als een drager van Goddelijke genade, die de waarheid empirisch beleeft binnen de ervaring van de kerk. Ten slotte benadrukte hij dat, met het soort van spiritualiteit die in onze tijd wordt gecultiveerd, we de Ene zijn vergeten, en door onszelf in de plaats gezet hebben. Hij zei dat als we de zieken spiritueel willen ondersteunen, ongeacht de dogmatische en culturele verschillen die ons scheiden, er een grote behoefte is voor ons allemaal om de Ene te ontdekken: Hij die, als een menslievende God, ons de weg zal wijzen om elkaar te benaderen; Hij die ons verenigt en ons leert wat te zeggen en hoe te bidden. Hij zal ons koesteren met Zijn genade en zal ons op deze manier laten zien hoe we lief moeten hebben en hoe we elkaar met Zijn liefde kunnen steunen. 

Aan het einde van het overleg werd besloten dat de volgende ontmoeting zal plaatsvinden in de Orthodoxe Academie van Kreta tussen 10 en 15 juni 2020, waar de 20-jarige verjaardag van het Europese netwerk zal worden gevierd. Daarom zal, volgens het reglement van het Europese Netwerk, de vertegenwoordiger van de oecumenische troon die het overleg zal organiseren, de komende vier jaar in de ENHCC-stuurgroep dienen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar