Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat beslist Amphilochios Makris de Oude heilig te verklaren

De Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat, met zetel in de Fanar en onder voorzitterschap van de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, heeft – naar verluidt – vandaag 29 augustus 2018 besloten Amphilochios Makris de Oude van Patmos (1889-1970) heilig te verklaren.

De nieuwe heilige van de Orthodoxe Kerk, Amphilochios Makris, was een vriend en spirituele zoon van de heilige Nectarios. Hij was de geestelijke vader van vele kerkelijke personaliteiten, zowel Griekse als buitenlandse.

Hij was als hegumen verantwoordelijk voor het Basiliekaal, Patriarchaal en Stavropegisch Monasterium van Johannes de Theoloogen was Patriarchaal Exarch van Patmos. Hij stichtte er ook het Vrouwenklooster van de Annunciatiein 1937.

Amphilochios Makris de Oude heeft zijn stempel op het eiland Patmos gedrukt door zijn grote spirituele, nationale en ecologische bijdrage.

Hij inspireerde het zendingswerk in Afrika en elders, aangezien belangrijke personen als vader Chrysostomos Papasarantopoulos van Eeuwige Gedachtenis en Metropoliet Amphilochios (Tsoukos) van Ganou en Chora, Hiërarch van de Oecumenische Troon zijn geestelijke kinderen waren.

De wereldberoemde Hiërarch van de Oecumenische Troon Metropoliet Kallistos Ware van Dioclea, geeft toe tot de orthodoxie te zijn toegetreden na een ontmoeting met Amphilochios de Oude.

In zijn boek “In het begin werd het dag. Een orthodoxe aanpak van de schepping ” (K. Ware, 2007:” In het begin werd het dag. Een orthodoxe aanpak van de schepping, ” – Heilige Bedevaart H. Georges Ioannina, Ioannina), verwijst hij trouwens naar een gebeurtenis die bewijst dat de ecologische crisis ” niet kan worden opgelost zonder liefde”: “ik herinner me nu, in de jaren 1960, toen ik een diaken was in het klooster van de H. Johannes de theoloog in Patmos, dat onze spirituele gids, vader Amphilochios vaak zei: U weet dat God ons nog een gebod gaf, dat niet in de Heilige Schrift voorkomt. Het is het gebod om van bomen te houden.

De heiligverklaring van Amphilochios de Oude bevestigt zijn reputatie in het bewustzijn van de mensen als een persoon vervuld van waarden en heiligheid.