Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Benoemingen

Benoemingen

♦ op 31 augustus 2018 werd Aartspriester Athanasios Toparlakis ontheven van zijn functies als ➡ Rapporteur van het Persoonlijk Kantoor van de Metropoliet en Hoofd van de Dienst Parochie-Administratie van het Aartsbisdom. Hij blijft evenwel Rector van de Kathedraal van de HH. Aartsengelen te Brussel en Secretaris van de Commissie Financiën van het Aartsbisdom.

♦ op 31 augustus 2018 werd Aartsdiaken Philadelphos Kafalis ontheven van zijn functie van ➡ Archivaris van het Heilig Aartsbisdom en benoemd tot ➡ Directeur van het Persoonlijk Kantoor van de Metropoliet en Hoofd van de Dienst Parochie-Administratie van het Aartsbisdom.

♦ op 1 september 2018 werd Diaken Emilianos Chatzivasiliou benoemd tot ➡ Archivaris van het Aartsbisdom.