Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Hoe ons christelijk geloof bewaren en overdragen in een wereld die dechristianiseert? – Dr. Jean-Claude Larchet

De voordrachtencyclus  “Orthodoxos Logos” en het Orthodox Theologisch Instituut van het Aartsbisdom van België “Apostel Paulus”, hebben de eer u, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe academiejaar 2018-2019,  uit te nodigen op een conferentie van Dr. Jean-Claude Larchet, op woensdag 10 oktober 2018 om 19:30 uur in de conferentiezaal van het Dominicanenklooster in Brussel (Renaissancelaan, 40 – 1000 Brussel – metro Schuman).

De spreker Dr. Jean-Claude Larchet, een beroemde orthodoxe theoloog en Franse schrijver, zal in zijn conferentie uitweiden over het thema: “Hoe ons christelijk geloof bewaren en overdragen in een wereld die dechristianiseert?“.

In het kader van de opening van het Academiejaar 2018-2019 zal een Waterwijding  plaats vinden, gevolgd door de voorstelling van het nieuwe curriculum van het Instituut voor Orthodoxe Theologie “Apostel Paulus”.

Voordracht in het Frans

Print file

Gratis toegang