Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De Heilige Drieëenheid, prefiguratie van onze ascetische strijd – priestermonnik Nicolas Sakharov

UITNODIGING

De voordrachtencyclus  “Orthodoxos Logos” van het Aartsbisdom van België  heeft de eer u uit te nodigen op een conferentie van priestermonnik Nicolas Sakharov, op woensdag 10 oktober 2018 om 19u30 in de conferentiezaal van het Dominicanenklooster in Brussel (Renaissancelaan, 40 – 1000 Brussel – metro Schuman).

De spreker, priestermonnik Nicolas Sakharov, van de kloostergemeenschap van Johannes de Doper in Essex, zal in zijn conferentie uitweiden over het thema: “De Heilige Drieëenheid, prefiguratie van onze ascetische strijd”, een voorstelling van de orthodoxe monastieke traditie.

De voordracht wordt gehouden in het Engels

Gratis toegang

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar