Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Jaarlijkse Bijeenkomst van de Internationale commissie voor de Anglicaans-Orthodoxe Theologische Dialoog

Communiqué

Internationale commissie voor de Anglicaans-Orthodoxe Theologische Dialoog

Cyprus, 13-20 oktober 2018

In de naam van de Drie-ene God en met de zegen en leiding van onze Kerken kwam de Internationale Commissie voor Anglicaans-Orthodoxe Theologische Dialoog bijeen in Larnaca, Cyprus van 13 tot 20 oktober 2018 om de reflectie over ecologie en euthanasie verder te zetten. De bijeenkomst werd, namens de kerk van Cyprus, georganiseerd door Zijne Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Kition. De Commissie is Zijne Eminentie zeer dankbaar voor de genereuze en warme gastvrijheid.

Zoals altijd werd het werk van de Commissie onderbouwd door dagelijks gebed en verering. De Commissie woonde de zondagse Eucharistie bij in de Anglicaanse Kathedraal van H. Paulus in Nicosia, een viering van de Goddelijke Liturgie in de kathedrale kerk van de H. Lazarus in Larnaca en de Grote Vespers van het Feest van de H. Lukas, in de kerk van de H. Lukas, patroonheilige van Aradippou.

De Commissie was gezegend door bezoeken aan heilige plaatsen en relieken, waaronder de kerk van Aggeloktisti in Larnaca en het Byzantijns Museum Aartsbisschop Makarios III in Nicosia, en de kerk van het Heilige Kruis in Pano Lefkara.

De Commissie ontwikkelde haar werkzaamheden verder met betrekking tot het theologische begrip van de menselijke persoon volgens de beginselen in de afgesproken verklaring In het beeld en de gelijkenis van God: een antropologie gevuld met hoop (Buffalo, 2015). De focus lag dit jaar op het verder uitwerken van de praktische implicaties van de “Buffalo Agreed Statement”, in verband met de complexe en dringende kwesties rond milieu en ecologie, evenals het einde van het menselijk leven.

Zoals afgesproken in 2017 in Malta, werden eerste versies van twee gezamenlijke verklaringen die deze kwesties behandelden voorbereid door twee leden en beoordeeld door een kleine redactiegroep die op de theologische school op het heilige eiland Halki (Turkije) in juni 2018 bijeenkwam. Het concept over ‘milieu’ werd besproken in plenaire sessies, waar op constructieve wijze verdere kritische reflecties volgden. De Commissie was verheugd om substantiële convergentie te vinden in onze opvattingen over de zorg voor de schepping alsmede mogelijkheden voor gezamenlijke actie. Bijzondere aandacht werd besteed aan de ontwerpverklaring over het einde van het menselijk leven.

De ontwerpverklaringen opgesteld door de redactiegroep die tijdens de vergadering werd gepresenteerd, waren:

1. Meesters van de Schepping: een hoopvolle ecologie

2. Euthanasie: de christelijke benadering van leven en dood

De Commissie was bedroefd toen ze hoorde over de aanhoudende pijn en het leed veroorzaakt door de bezetting van het noorden van Cyprus. We bidden voor een snelle, rechtvaardige en vreedzame oplossing voor deze situatie. Commissieleden baden ook voor de gezondheid van Zijne Gelukzaligheid Aartsbisschop Chrysostomos van Cyprus die tijdens ons bezoek in het ziekenhuis werd opgenomen voor een medische behandeling.

De leden van de Commissie werden vriendelijk ontvangen door lokale christenen, naar de traditionele gastvrijheid. De commissieleden bezochten het stadhuis van Aradippou en het Volksmuseum, gevolgd door een diner, georganiseerd door de burgemeester. De Commissie woonde na de Grote Vespers van de H. Lucas een cultureel festival in Aradippou bij en bezocht het dorp Pano Lefkara. Zijn Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Kition organiseerde een diner in het St George’s Cultural Center.

Het werk van de Commissie zal worden voortgezet op haar volgende vergadering in oktober 2019. De Anglicaanse Gemeenschap in Canterbury zal instaan voor de organisatie.

Zijne Eminentie Dr. Richard Clarke van Armagh
Anglicaanse covoorzitter

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
Oecumenisch Patriarchaat
Orthodoxe covoorzitter

Vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerk

Zijne Eminentie Metropoliet Serafim uit Zimbabwe
Patriarchaat van Alexandrië

Eerwaarde Vader Jonathan A. Hemmings
Patriarchaat van Antiochië

Zeer Eerwaarde Aartspriester Dr George Dragas
Patriarchaat van Jeruzalem

Professor Dr. Bogdan Lubardic
Patriarchaat van Servië

Zijne Eminence Metropoliet Nifon van Târgovişte
Patriarchaat van Roemenië

Zeer Eerwaarde Professor Dr. Aartspriester Giorgi Zviadadze
Patriarchaat van Georgië

Zijne Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Kition
Kerk van Cyprus

Professor Dr. Miltiadis Konstantinou
Kerk van Griekenland

Professor Nathan Hoppe, vertegenwoordiger van de
Kerk van Albanië

Eerwaarde Dr. Christos B Christakis
Oecumenisch Patriarchaat
Co-secretaris

Verontschuldigde leden:

Eerwaarde Dr. Valentine Vassechko
Patriarchaat van Moskou

Bisschop Ilia van Philomelion
Kerk van Albanië

Vertegenwoordigers van de Anglicaanse Gemeenschap

Zijne Eminentie Aartsbisschop Dr. Phillip Aspinall
De Anglicaanse kerk van Australië

Zijne Excellentie Bisschop Dr. Humberto Gonçalves
De Episcopale kerk van Brazilië

Zijne Excellentie Bisschop Graham Usher
De Kerk van Engeland

Eerwaarde Kanunnik Dr. Alison Joyce
De Kerk van Engeland

Zeer Eerwaarde Dr. Sarah Rowland Jones
De kerk van Wales

Eerwaarde Kanunnik Philip Hobson OGS
De Anglicaanse kerk van Canada

Zijne Excellentie Bisschop Michael Lewis
De Episcopale kerk in Jeruzalem en het Midden-Oosten

Zeer Eerwaarde Kanunnik Hosam Naoum
De Episcopale Kerk in Jeruzalem en het Midden-Oosten

Eerwaarde Dr. John Gibaut
Co-secretaris

Eerwaarde Neil Vigers
Kantoor van de Anglicaanse Gemeenschap

Verontschuldigde leden:

Zeer Eerwaarde Dr. Rowan Williams Representative of the Archbishop of Canterbury

Eerwaarde Marc Billimoria
Kerk van Ceylon

Eerwaarde Gcebile Phumzile Gina
De Anglicaanse Kerck van Zuidelijk Afrika

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar