Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Communiqué Weekend OJB 2018

Het Jeugdcomité van het Orthodox Aartsbisdom van België heeft, met de zegen van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, tussen 26 en 28 oktober 2018 op het domein Drieboomkensberg (Westmalle) haar jaarlijkse bijeenkomst van de orthodoxe jeugd van de Benelux gehouden.

Sinds 1979 organiseert de jeugdwerking van het aartsbisdom van België bijeenkomsten van jonge orthodoxen om de wederzijdse toenadering van de jeugd in hun gemeenschappelijke spirituele zoektocht te vergemakkelijken.

Het thema van de bijeenkomst was: “Onze broeder is ons leven! ” (H. Silouan), door priestermonnik Nicolas Sacharov van het Patriarchaal en Stavropegisch Klooster van de Heilige Johannes de Doper (Maldon – Groot-Brittannië)  uitgewerkt   in de conferentie: ” De relatie in de orthodoxe spiritualiteit volgens de Heilige Silouan”.

De 80 jongeren van 14 verschillende nationaliteiten die naar deze spirituele bijeenkomst afgezakt waren hadden er de kans om samen te bidden, te biechten en deel te nemen aan de voorgestelde activiteiten: praktische workshops (liturgische met vader Antonios Tarlizos en Georgios Antoniou, het maken van prosphora en met Koliva met notaris Christoph Beyer), en workshops rond het thema in meerdere talen, die hen het woord gaven (in het Nederlands – vader Antonios Tarlizos en Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, in het Frans – Aartspriester Konstantinos Kenanidis en Archimandriet Athanasios uit Congo en in het Grieks – Aartsdiaken Philadelphos Kafalis).

De Goddelijke Liturgie op zondag werd gevierd door vader Ciprian Popescu en Diaken Barnabas Genbrugge, en begeleid door een Byzantijns jeugdkoor onder leiding van Georgios Antoniou.

De conclusies van de jongeren, geformuleerd aan het eind van de bijeenkomst, hadden het over de heersende vriendschappelijke en spirituele sfeer, de diepte van de opgedane ervaring dankzij de gemeenschappelijke gebeden en conferenties, en in het bijzonder de bevestiging van een nieuwe gemeenschappelijke spirituele identiteit die op mystieke wijze wordt uitgedrukt door te behoren tot het Mystieke Lichaam van Christus dat de Orthodoxe Kerk is: “Eén, Katholiek en Apostolisch” ondanks de verschillende nationale herkomsten.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar