Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bezoek van de ambassadeur van België, Zijne Excellentie de heer Michel Malherbe aan het Oecumenisch Patriarchaat

Bezoek van de Ambassadeur van België in Ankara, Zijne Excellentie de heer Michel Malherbe, aan het Oecumenisch Patriarchaat.

Zijne Excellentie Michel Malherbe, de Belgische ambassadeur in Ankara, heeft een bezoek gebracht aan het Oecumenisch Patriarchaat in Fanar. De heer Malherbe, vergezeld door de Consul-Generaal van België in Constantinopel, Mevrouw Sophie de Smedt, en leden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België werden ontvangen door Zijne Heiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus.Tijdens deze bijeenkomst, die ongeveer een half uur duurde, werden onderwerpen besproken die deel uitmaken van de diaconie van het Oecumenisch Patriarchaat, onderwerpen van algemeen belang, en kwesties die de orthodoxe gemeenschap in Turkije bezighouden.

Foto: Nikos Manginas / Oecumenisch Patriarchaat