Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De zakkalender 2019

De zakkalender 2019 van het Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg wordt in twee versies gepubliceerd: Grieks / Frans en Grieks / Nederlands.
U vindt er informatie over:

1. de heiligenkalender voor het hele jaar,
2. Paasdatums volgens de joodse, katholieke en orthodoxe kalender,
3. ons Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel,
4. de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux,
5. alle orthodoxe parochies van ons aartsbisdom,
6. alle Griekse instanties van de Benelux zoals ambassades, consulaten, enz.,
7. Nuttige informatie voor alle orthodoxe christenen.

Deze kalender is beschikbaar in alle parochies van het aartsbisdom voor de symbolische prijs van 3 €.