Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bijeenkomst van de stuurgroep van het Patriarchale Netwerk

De Stuurgroep van het Patriarchale Netwerk voor Pastorale Gezondheidszorg kwam bijeen in Constantinopel, in de Fanar, tussen 9 en 13 januari 2019. Eerwaarde Protopresbyter Stavros Kofinas, coördinator van het Patriarchale Netwerk, zat de commissievergaderingen voor. De stuurgroep bestaat uit gekwalificeerde professionele medewerkers die werkzaam zijn in de diverse regio’s van de Oecumenische Troon en op het vlak van gezondheid. De leden die de commissie vormen voor de periode 2018-2020 zijn: Zeer Eerwaarde Dr Archim. Chrysostomos Tympas, aartsbisdom van Theratera en Groot-Brittannië; Zeer Eerwaarde Archim. Meletios Flouris, aartsbisdom van Arkalochori, Kastelli en Viannos; Eerw. Protopres. Peter Salmas, aartsbisdom van San Francisco; Eerw. Protopres. Emmanuel Sklivakis, aartsbisdom van Rhodos; Eerw. Protopres. Lambros Kamberidis, aartsbisdom van Canada; Eerw. Protopres. Dr. Gianpaolo Perletti, aartsbisdom van België; Hon. Dr. Elias Thodis M.D., aartsbisdom van Alexandroupolis; Hon. Dr. Athanasia Gore, aartsbisdom van Detroit, psycholoog; Hon. Paraskevi Feleki, R.N.. De Zeer Eerwaarde Archim. Chysanthos Papapostolou vertegenwoordigde het Organiserend Comité van het Patriarchale Netwerk.

Tijdens hun overleg evalueerden de commissieleden de ontwikkeling van het Patriarchale Netwerk vanaf de oprichting (2008) tot op heden. Allen uitten de mening dat tijdens deze periode het Patriarchale Netwerk een referentiepunt is geworden en een verdienstelijke instelling die, onder bescherming van de Oecumenische Troon en de Moederkerk, geestelijken, leken, professionals, verscheidene instellingen en zorgverstrekkers samenbrengt die de hele persoon behandelen. Het is een levende getuige van de waakzame pastorale zorg die het Oecumenisch Patriarchaat heeft voor elke persoon die lijdt.

De commissie onderzocht manieren waarop het Patriarchale Netwerk, naast de driejaarlijkse conferenties die het organiseert, de aartsbisdommen en professionele werkers in de gezondheidszorg beter kan ondersteunen om de zorg die zij bieden te verbeteren. Daarnaast onderstreepten de leden de sterke behoefte om spirituele ondersteuning te bieden aan alle zorgverleners en zorgverstrekkers, waardoor een band van gemeenschap ontstaat door middel van liturgische diensten en speciale evenementen.

Het voorgestelde thema voor de 5de Conferentie van het Oecumenisch Patriarchaat voor Pastorale Gezondheidszorg is: “Laat de kinderen” … want van hen behoort het Koninkrijk der Hemelen’: de zorg voor het kind in een uitdagende wereld. De Conferentie zal plaats vinden tussen 14 en 18 oktober 2020. Het thema zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Heilige en Gezegende Synode van het Oecumenisch Patriarchaat.

Op het einde van het overleg van de stuurgroep ontving Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeus de leden ervan met open armen. Hij uitte zijn persoonlijke voldoening over de voortgang van het Patriarchale Netwerk en de bewondering en het vertrouwen die het Oecumenisch Patriarchaat heeft ten aanzien van zijn werk. De patriarch luisterde aandachtig en met grote belangstelling naar de coördinator van het Netwerk en de commissieleden die hem op de hoogte brachten van de conclusies van hun ontmoeting en feliciteerde hen met het thema dat zij voor de komende conferentie hadden gekozen. Tot slot drukte Zijne Alheiligheid zijn vaderlijke steun en de beste wensen voor succes uit, niet alleen bij de voorbereidingen van de komende conferentie, maar ook bij de toekomstige activiteiten van het Netwerk.

Netwerk van het Oecumenisch Patriarchaat

voor Pastorale Gezondheidszorg

25 januari 2019

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar

pastoralhealth-ep.com