Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

UITNODIGING – De rol van het Oecumenisch Patriarchaat in de Orthodoxe Kerk

UITNODIGING

De voordrachtencyclus “Orthodoxos Logos” van het Aartsbisdom van België heeft de eer u uit te nodigen op een conferentie van Zijne Eminentie Metropoliet Bartholomeos van Smyrna, op maandag 25 februari 2019 om 19u30 in de conferentiezaal van het Dominicanenklooster in Brussel (Renaissancelaan, 40 – 1000 Brussel – metro Schuman).

De spreker, Zijne Eminentie Metropoliet Bartholomeos van Smyrna, zal in zijn conferentie uitweiden over het thema: “De rol van het Oecumenisch Patriarchaat in de Orthodoxe Kerk”.

De voordracht wordt gehouden in het Grieks, met Franse vertaling

Gratis toegang