Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Conferentie in het Aartsbisdom van België over de rol van het Oecumenisch Patriarchaat

Op maandagavond 25 februari 2019 werd in het centrum van Brussel, in het kader van de Voordrachtencyclus “Orthodox Logos” van het Aartsbisdom van België, een conferentie over “de rol van het Oecumenisch Patriarchaat in de Orthodoxe Kerk” gehouden.
De spreker was Zijne Eminentie Metropoliet Bartholomeos van Smyrna, een ervaren hiërarch op het vlak van inter-orthodoxe onderwerpen, die diende op gevoelige posities van het Oecumenisch Patriarchaat, eerst als adjunct-secretaris, later als secretaris-generaal van het Oecumenisch Patriarchaat op het moment van de voorbereiding van de Grote en Heilige Synode van de Orthodoxe Kerk in Kreta 2016, en nu als Metropoliet van Smyrna.
In een zeer gedetailleerde presentatie verwees Metropoliet Bartholomeos naar de oprichting en de evolutie van het Bisdom van Byzantium, dat met de stichting van de stad en de overdracht van de hoofdstad van het rijk het Aartsbisdom van Constantinopel werd. Dit laatste zal in de loop van de eeuwen en verschillende grillen van de geschiedenis veranderen in Oecumenisch Patriarchaat, eerst tweede in rang, daarna eerste in rang en verantwoordelijkheid. Een plaats die het niet te danken heeft aan uitgeoefende macht tegenover de andere orthodoxe kerken, maar door een rol van verantwoordelijkheid en coördinatie in de orthodoxe wereld.
Daarna wijdde hij uit over de werking en de initiatieven van het Oecumenisch Patriarchaat op een inter-orthodox, inter-christelijk en inter-religieus niveau, door middel van dialogen en platformen, als eenvoudige deelnemer of als initiatiefnemer van belangrijke projecten met betrekking tot onze samenlevingen.
De conferentie werd gevolgd door een uitwisseling van vragen met het talrijk opgekomen publiek, dat zo de mogelijkheid had om antwoorden te krijgen op belangrijke onderwerpen in verband met het Oecumenisch Patriarchaat en zijn coördinerende rol in de Orthodoxe Kerk .

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar