Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Grote Concelebratie van de zondag van de Orthodoxie te Brussel

Hierbij heb ik de eer om u uit te nodigen voor de Grote Concelebratie ter gelegenheid van de Zondag van de Orthodoxie, die dit jaar zal plaatsvinden op zondag 17 maart 2019 in de Orthodoxe Kathedraal van Brussel, Stalingradlaan 34 in Brussel.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie wordt een receptie aangeboden in de feestzaal van het Sint-Jan Berchmanscollege (Ursulinenstraat 4 in Brussel), waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Een programma met volksdansen uit verschillende orthodoxe landen wordt voorzien.

 

Om organisatorische redenen wordt iedereen, die aan deze viering wenst deel te nemen, met aandrang verzocht ten laatste om 10u00 aanwezig te zijn in de kerk.