Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Conferentie van Professor Antoine Arjakovsky :« Wat is Orthodoxie? »

UITNODIGING

De voordrachtencyclus  “Orthodoxos Logos” van het Aartsbisdom van België  heeft de eer u uit te nodigen op een conferentie van Professor  Antoine Arjakovsky, op donderdag 23 mei 2019 om 19u30 in de conferentiezaal van het Dominicanenklooster in Brussel (Renaissancelaan, 40 – 1000 Brussel – metro Schuman).

De spreker, Professor  Antoine Arjakovsky, zal in zijn conferentie uitweiden over het thema: « Wat is Orthodoxie? ».

De voordracht wordt gehouden in het Frans.

Gratis toegang