Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Gouden Jubileum

Prot. Nr 282-2019

Aan de geestelijkheid en de
eerbiedwaardige christenen
van ons Aartsbisdom

Eerwaarde vaders en dierbare kinderen in Christus,

Met deze encycliek en aan de vooravond van het grote feest van Pasen, wil ik zowel aan de geestelijken als aan de trouwe christenen van ons Aartsbisdom melden dat er dit jaar, in 2019, een halve eeuw verlopen is sinds de oprichting van ons Aartsbisdom door de Heilige en Gezegende Synode van ons Oecumenisch Patriarchaat. Dit jaar is daarom een ​​historische stap op de weg van de Orthodoxie in de Benelux, aangezien de Moederkerk van Constantinopel, vanuit haar aandacht voor de noden van de orthodoxen, 50 jaar geleden in deze regio een volwaardig Aartsbisdom creëerde. Een halve eeuw pastoraal aanbod! Een halve eeuw in dienst van de orthodoxen, van eender welke afkomst!

Ter gelegenheid van dit Gouden Jubileum hebben we Zijne Majesteit Koning Filip van België officieel uitgenodigd naar de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel tijdens de inter-orthodoxe concelebratie van de Zondag van de Orthodoxie. Een uitnodiging die hij aanvaardde waardoor 17 maart 2019 voor de Orthodoxe Kerk in België historische en unieke gebeurtenis werd. Door haar hoge aanwezigheid heeft de hoogste autoriteit van het land – een land dat onze Kerk officieel heeft erkend – in zekere zin de erkenning van de orthodoxie en haar voorname plaats in de lokale samenleving manier vernieuwd. Op deze manier opende zij ook de festiviteiten van ons Gouden Jubileum.

Deze uitzonderlijke verjaardag zal met Gods hulp in november zijn hoogtepunt kennen met de komst van Zijne Heiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos naar de Benelux. Het programma start op 5 november met het Ecologisch Symposium en bezoeken aan verschillende parochies in Nederland, gevolgd door feestelijke vespers op 9 november, de Goddelijke Patriarchale Liturgie en het officiële diner op 10 november in Brussel, om daarna af te sluiten in het Groothertogdom Luxemburg.

Bij de ingang van onze kerken vindt u ad valvas een uittreksel van het programma, waaraan deelname onontbeerlijk is, evenals een bankrekening waarop u vanuit uw hart uw bijdrage kunt leveren om dit evenement logistiek te steunen.

De programmering van dit vijftigjarig jubileum sinds de oprichting van het Aartsbisdom is een belangrijke historische gebeurtenis en betreft ons allen. Ik doe dan ook een oprechte oproep aan ieder van jullie om deel te nemen aan deze feestelijke vieringen, aan deze immense vreugde voor onze lokale Kerk die onze spirituele familie vertegenwoordigt.

Laat ons dit jubileum op de best mogelijke wijze vieren, ter nagedachtenis aan onze voorouders en alles wat ze ons hebben nagelaten, en de Heilige God verheerlijken voor wat we hebben en bidden voor de toekomst van de Orthodoxe Aanwezigheid hier in het centrum van Europa!

Ik wens u een goede ontvangst van deze encycliek, en ontvang mijn vaderlijke groeten en mijn aartsbisschoppelijke zegen om de week van de Passie en de glorieuze Opstanding van onze Heer, God en Heiland, Jezus Christus intens te beleven.

Gedaan te Brussel, in het Aartsbisdom, op 1 april 2019

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg