Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Hoe vandaag de Kerkvaders interpreteren?

Het Orthodox Theologisch Instituut «Apôtre Paul» en de Voordrachtencyclus «Orthodoxos Logos» van het Orthodox Aartsbisdom van België hebben de eer u uit te nodigen, ter gelegenheid van het nieuwe academiejaar 2019-2020, op de voordracht, in het Frans, van Prof. Dr. Christos Arabatzis, op maandag 30 september 2019 om 19u in de Conferentiezaal van het Dominicanenklooster te Brussel (Renaissancelaan 40, Brussel – Metro Schuman).

De spreker, Christos Arabatzis, is professor aan de Theologische Faculteit van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, een vermaard orthodox patroloog en voorzitter van het Instituut van Byzantijnse en Meta-Byzantijnse Studies te Venetië. Hij zal spreken over: «Hoe vandaag de Kerkvaders interpreteren»?

Eerst zal Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België voorgaan in een Kleine Waterwijding ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 2019-2020. Dit wordt gevolgd door een voorstelling van het Voorbereidend Programma in de Orthodoxe Theologie van het Orthodox Theologisch Instituut «Apôtre Paul».