Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Hoe het orthodoxe geloof nu beleven ?

De voordrachtencyclus “Orthodoxos Logos” van het Aartsbisdom van België heeft de eer u uit te nodigen op een conferentie van Priestermonnik Makarios van Simonos Petra (Athos), op maandag 21 oktober 2019 om 19u30 in de conferentiezaal van het Dominicanenklooster in Brussel (Renaissancelaan, 40 – 1000 Brussel – metro Schuman).

De spreker, Priestermonnik Makarios van Simonos Petra (Athos), zal in zijn conferentie uitweiden over het thema: « Hoe het orthodoxe geloof nu beleven? ».

De voordracht wordt gehouden in het Frans.