Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Metropoliet Athenagoras: “We zijn trots op de Kestekidis-school in Brussel”

Op woensdagochtend 18 december 2019 woonde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg het kerstspektakel bij in de Griekse school Kestekidis in Brussel. Het bestuur en de leden van het onderwijzend personeel van de school organiseerden dit jaar opnieuw, aan de vooravond van de Twaalf Feestdagen, een prachtig ontroerend spektakel. Gedichten, hymnen, liedjes en kleine sketches ontsluierden de rijkdom, gewoonten en tradities van de Grieken tijdens het grote feest van het christendom.

 

Na het evenement nam Metropoliet Athenagoras het woord en feliciteerde de leraren en de kinderen voor de show, en verwees naar de betekenis van de feesten tijdens de kerstperiode, die alleen volledig kan worden ervaren door onze deelname aan het leven van de Kerk.

 

“We zijn trots dat we de Griekse school Kestekidis in ons Aartsbisdom hebben… Wij feliciteren de leraren met hun werk en hun drive om onze kinderen dicht bij het geloof van onze voorouders te houden, dicht bij onze tradities en onze wortels, dicht bij onze gewoonten en onze cultuur. We feliciteren de ouders ook met de goede opvoeding die ze onze kinderen, die de toekomst van onze gemeenschap zijn, hebben gegeven en we vragen hen en nodigen hen uit om met hun kinderen naar onze kerken te komen om deze heilige dagen op een goede manier te beleven zoals en er de betekenis van te begrijpen”.

 

Ook de coördinator van het Bureau voor Onderwijs te Brussel, Dr. Athanasios Dialektopoulos, dankte de school voor de mooie voorstelling, maar tevens Zijne Eminentie voor de goede samenwerking tussen het Aartsbisdom en de vertegenwoordigers van de Griekse staat in België, in het kader van het welzijn van de gemeenschap.