Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Snijden van het Basiliusbrood in het Aartsbisdom van België

Op zondag 12 januari 2020 vond in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen het snijden en verdelen van het Basiliusbrood van het Aartsbisdom van België plaats.

 

Tijdens de vesperdienst waarin Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voorging, waren Zijne Excellentie Bisschop Dositheos van Georgië, Zijne Excellentie Bisschop Porphyrios van Neapolis – directeur van het kantoor van de Kerk van Cyprus bij de Europese Unie – evenals zijn onlangs verkozen Bisschop Excellentie Ioachim Archontos van Apollonia aanwezig. Ook de Apostolische Nuntius Mgr Augustinus Kasujja was tegenwoordig.

 

In zijn toespraak verwees Zijne Eminentie naar het jubileumjaar 2019 en de verschillende daaraan verbonden activiteiten. Twee belangrijke momenten markeerden de 50e verjaardag van het Aartsbisdom van België, met name eerst de aanwezigheid in de kathedraal van Zijne Majesteit Koning Filip van België, vergezeld door de minister van Justitie, de heer Koen Geens. Het recente bezoek van Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos aan de drie Benelux-landen was het tweede evenement, met de viering van de Patriarchale Goddelijke Liturgie en de priesterwijding van de aartsdiaken van het Aartsbisdom Philadelphos Kafalis.

 

Hij wees erop dat het jaar 2020 – door het Oecumenisch Patriarchaat gewijd aan de jeugdwerking – door het Aartsbisdom werd opgedragen aan het eeuwfeest van de ontslaping in de Heer van de Heilige Nektarios, bisschop van Pentapolis.

 

Zijne Eminentie liet niet na allen die bijdroegen aan de voorbereiding van het patriarchale bezoek te danken, evenals alle bisschoppen en geestelijken van de Orthodoxe Aanwezigheden in de Benelux voor hun goede samenwerking en het getuigenis van de eenheid van de orthodoxe christenen.

 

Na zijn toespraak ging Zijne Eminentie over tot de “handoplegging” bij priestermonnik  Philadelphos Kafalis, directeur van het privaat kantoor van de Metropoliet, die hem de titel Archimandriet verleende.

 

Onder de persoonlijkheden in het publiek bevonden zich de ambassadeur van Griekenland in België, de heer Dionysios Kalamvrezos, de consul-generaal van Griekenland, de heer Christos Tsingopoulos, de permanente vertegenwoordiger van Griekenland bij de NAVO – admiraal Ioannis Pavlopoulos, de vice-militaire vertegenwoordiger van de SHAPE Kolonel Nikolaos Klidaras, Archont Protonotarios Prof. Constantin Vamvakas en de president van de Griekse gemeenschap van Brussel, de heer Dimitrios Argyropoulos.

 

Een receptie in de parochiezaal van de kathedraal sloot het evenement af.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar