Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Delen van het Basiliosbrood tijdens de gebedsweek voor de eenheid van de christenen

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging op dinsdag 21 januari 2020 voor in de vesperdienst op de zetel van het Aartsbisdom, in de kapel van de Heilige Marina, om vervolgens het Basiliosbrood te zegenen en te verdelen.
In zijn toespraak weidde Zijne Eminentie uit over de christelijke eenheid en de moeilijkheid om aan ieders wens te voldoen, namelijk de zichtbare eenheid van christenen in de oecumenische beweging. Hij herinnerde aan de bijdrage en het initiatief van het Oecumenisch Patriarchaat hierin, en vestigde de aandacht op een encycliek die vandaag zijn 100e verjaardag viert: in 1920 werd werd geschreven “Aan de kerken van Christus over de hele wereld”, in een vurige oproep te werken voor christelijke eenheid. Uiteraard verwees hij in dit kader naar de uiterst belangrijke invloed van Metropoliet Germanos Strinopoulos de Thyateira, die een onvermoeibare ijveraar was in deze moeilijke periode.
Onder de deelnemers herkenden we vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk, de Hoofden van de Christelijke Kerken die in België zijn erkend, de archonten van het Oecumenisch Patriarchaat, de ambassadeur en de consul-generaal van Griekenland en Cyprus in België, Euro-afgevaardigden; militaire vertegenwoordigers van Griekenland in België, CEC, kantoren van de orthodoxe kerken bij de EU, culturele verenigingen, Focolare, Sant’ Egidio, “Filoxenia” (vzw van centrale wederzijdse hulp van het aartsbisdom) evenals vele leden van de geestelijkheid.
Een receptie volgde in de Troonzaal van het Aartsbisdom.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar