Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De zes centrale punten in de leer van de Heilige Sophrony

De voordrachtencyclus “Orthodox Logos” van het Aartsbisdom van België heeft de eer u uit te nodigen op een conferentie van Archimandriet Zacharias (Patriarchaal Monasterium van de Heilige Johannes de Doper – Essex), op dinsdag 24 maart 2020 om 19u30 in de conferentiezaal van het Dominicanenklooster in Brussel (Renaissancelaan, 40 – 1000 Brussel – metro Schuman).

De spreker, Archimandriet Zacharias, zal in zijn conferentie uitweiden over het thema: « De zes centrale punten in de leer van de Heilige Sophrony ».

De voordracht wordt gehouden in het Engels.