Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Communiqué van het Orthodox Aartsbisdom van België inzake het coronavirus (COVID-19)

Communiqué

 

We zijn allen zeer begaan met de evolutie van de verspreiding van het coronavirus! De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen.

De maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad (NVR), die samenkwam op donderdag 12 maart 2020 op verzoek van de Eerste Minister en in overleg met de ministers-presidenten, versterken «met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan».

Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. De burgerlijke overheden van ons land willen «dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid». Zo worden de «zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn».

In deze context dienen alle gebedsdiensten geschrapt te worden. «Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag 13 maart 2020 middernacht tot en met 3 april 2020. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld».

In deze dagen van beproeving voor de mensheid is het als christenen onze plicht om onze beste bondgenoot te gebruiken, namelijk het gebed tot onze God, zodat Hij ons de kracht kan geven om als overwinnaar uit deze pandemie te komen. Moge deze vastentijd ons versterken in onze geestelijke strijd! God is overal aanwezig en vervult alles.

12 maart 2020

† Metropoliet Athenagoras van België