Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, m.b.t. de crisis omwille van het coronavirus

Herdersbrief
van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België,
Exarch van Nederland en Luxemburg,
m.b.t. de crisis omwille van het coronavirus

Excellentie,
Eerwaarde vaders,
Eerwaarde moeder en zusters,
Dierbare broeders en zusters,
Christus is verrezen!

Het is in de paasvreugde dat ik u toeschrijf terwijl ik u, uw echtgenoten, uw families, een zalig en heilig Pasen toe te wensen.

We hebben het pad van de Grote Vasten bewandeld. We zijn getuigen van het wonder van Gods immense liefde voor de wereld en voor de mens; het wonder van de Opstanding uit de doden van onze Heer Jezus Christus. Ja, in deze tijd delen we allemaal de verkondiging van de gelukkige gebeurtenis van de Verrijzenis van onze Verlosser en in respons daarop horen we woorden die ons onwankelbaar gemeenschappelijk geloof in de overwinning van het eeuwige leven, dat voortkomt uit het levendschenkend graf, bevestigen.

Hoe zouden we ons vandaag niet kunnen herinneren dat we in zeer trieste omstandigheden het Pascha van de Heer hebben moeten vieren. De coronavirusepidemie blijft voortduren, het heeft ons de mogelijkheid ontnomen – voor elke orthodoxe parochie – om op deze belangrijkste en heilige dagen naar de kerk te gaan, zelfs op de dag van de stralende Opstanding van Christus. God aanhoort immers de gebeden van Zijn Kerk en schenkt ons de genade om elkaar weer te kunnen ontmoeten in de schoot van onze parochies.

Ik was erg ontroerd toen ik zag dat gelovigen tijdens de Heilige en Grote Week en Paasnacht bloemen aan de deur van onze kathedraal neerlegden.

Laat me even terugkomen tot enkele praktische aspecten, vooral na het laatste besluit van de Nationale Veiligheidsraad van België (15 april 2020), dat stipuleert dat tot 3 mei 2020 alle maatregelen die door de burgerlijke autoriteiten genomen zijn, ook met betrekking tot religieuze vieringen of activiteiten, gehandhaafd worden en dit tot 3 mei 2020. We wachten nu op een nieuwe wijziging van deze maatregelen en zullen dan samen met de burgerlijke autoriteiten onderzoeken hoe we de maatregelen kunnen aanpassen, op welke plaatsen en onder welke voorwaarden. Een nieuwe mededeling over dit onderwerp volgt zo spoedig mogelijk.

Ik herinner u eraan dat het Belgisch Ministerieel besluit van 3 april 2020 bepaalde artikelen van het besluit van 23 maart 2020 verlengd heeft en specificeerde. Het volgende is toegestaan:
– religieuze begrafenissen, alleen in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen hen;
– kerkelijke huwelijken, maar alleen in aanwezigheid van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

Liturgieën worden alleen op zondag gevierd in de Metropolitaanse Kathedraal in Brussel en in de Kathedrale kerken in Rotterdam en Luxemburg. De andere kerken blijven gesloten!

Ik dring er bij u allen op aan de regels te volgen. Tegelijkertijd nodig ik onze geestelijken uit om via digitale kanalen contact te onderhouden met hun parochianen, vooral met de zieken, de kwetsbaren of de geïsoleerden.

Moge onze Heer en Verlosser, die uit de dood is opgestaan, alle mensen en ons allemaal gezond houden. Moge de stralende vreugde van Pasen – ondanks de moeilijke omstandigheden – ons hart verlichten!

Christus is verrezen! Hij is waarlijk opgestaan! De Heer zegene u allen!
Te Brussel, in het Aartsbisdom, 21 april 2020

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg