Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Nieuwe maatregelen voor een nieuwe lockdown

Eminenties,
Excellenties,
Eerwaarde Vaders,
Dierbare broeders en zusters,

U weet ongetwijfeld dat het Overlegcomité vrijdag laatst bijeen is gekomen om onder verpletterende druk de lockdown in België strenger te maken. Dit heeft ook een impact op de erediensten en met name op ons liturgisch leven.

Ziehier wat het Ministerieel Besluit van vandaag, 1 november 2020, stipuleert :

“De collectieve uitoefening van de eredienst (…) is verboden, met uitzondering van:

1. de erediensten (…) bedoeld in artikel 15, § 3 en 4; met name:
enkel de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst mogen huwelijken bijwonen;
een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, mag begrafenissen (…) bijwonen, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

2. de erediensten (…) die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst (…) tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft”.

3. “mogen geopend blijven: […] de gebouwen der erediensten”, mits men verzekert dat de volgende maatregelen worden nagevolgd:
een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
verplicht dragen van een mondmaskers en gebruik van andere persoonlijke beschermingsmiddelen in de gebouwen der eredienst;
de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden (dus niet meer dan vier personen);
er zijn middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
er wordt gezorgd voor gepaste hygiënemaatregelen om het kerkgebouw regelmatig te desinfecteren;
er wordt dezorgd voor een goede verluchting.

We lijken lang niet van dit virus verlost te zijn en daarom vraag ik u voorzichtig te zijn en alle maatregelen goed op te volgen.

De nieuwe maatregelen gelden van 1 november tot minstens 13 december 2020.

Met hartelijke groeten in de Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom, op 1 november 2020

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg