Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Aanvang van lessen Byzantijnse Psalmzang in Nederland

OECUMENISCH PATRIARCHAAT
ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE
EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

 

Prot. N° 50/2021

Aan de clerus van ons Aartsbisdom
In Nederland

Dierbare Vaders,
Dierbare broeders en zusters,

Bij de aanvang van het nieuwe jaar 2021 wil ik u mijn wensen richten en u een gezegend jaar toewensen.

Met veel genoegen richt ik me tot u m.b.t. activiteiten van ons nieuw opgerichte School van Byzantijnse Kerkelijke Muziek van ons Aartsbisdom, waarvan voortaan ook in Nederland een afdeling zal functioneren.

Onze School werd in september vorig jaar (2020) opgericht en is gevestigd te Brussel. Om de geïnteresseerden echter beter van dienst te kunnen zijn, werden er vanaf de eerste dag reeds vestigingen opgericht in verschillende andere locaties en parochies van ons Aartsbisdom.

Als gevolg hiervan breiden de activiteiten van onze School zich dit jaar ook uit in Nederland met twee nieuwe afdelingen: enerzijds in de kathedrale parochie van de H. Nikolaas te Rotterdam en anderzijds die van de H. Catharina te Amsterdam (Zaandam). De cursussen worden, naar voorkeur van de geïnteresseerde, gegeven in het Grieks, Nederlands, Arabisch of Engels, terwijl, vanwege de omstandigheden van de pandemie, maar ook omwille van de lange afstanden, de mogelijkheid bestaat om de lessen online te gegeven of te volgen.

De mogelijkheid om de Byzantijnse Psalmzang te kunnen leren is een grote zegen voor ons Aartsbisdom en ik verzoek u met drang deze inspanning op alle mogelijke manieren te omhelzen en te steunen.
Deze mogelijkheid is voor onze kerkelijke kunsttraditie zeer belangrijk voor degene die wil helpen bij de ontdekking en heropleving van de liturgische rijkdom van onze Kerk.

Op deze manier zullen we de heilige zangtraditie van de H. Bisschop van Poitier, voortzetten, die volgens de kerkelijke historici de Athanasius van het Westen wordt genoemd, die ook de zangtraditie van de H. Johannes van Damascus, Romanos de Melodist, en al onze heiligen is.

In de erediensten van onze Orthodoxe Kerk beleeft de mens de aanwezigheid van God in het aardse leven en wordt daardoor geheiligd en geheeld.

Degenen die geïnteresseerd zijn in het bijwonen van de lessen kunnen contact opnemen met de priesters van hun parochies of rechtstreeks met de verantwoordelijke van de School, Diaken Konstantinos Dedes, om meer te weten te komen over de mogelijkheid om deze kerkelijke kunst te leren.

Biddend dat God u allen moge verlichten in dit nieuw jaar, verblijf ik met vaderlijke zegen,

Te Brussel, in het Heilig Aartsbisdom, op 21 januari 2021

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg