Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Diakenwijding in het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

De 5e zondag van de Grote Vasten, op 18 april 2021, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland). Hij diende tevens de diakenwijding toe aan de heer Quinten Koning. Alles vond plaats in overeenstemming met de beperkende en beschermende maatregelen die in Nederland van kracht zijn om de verspreiding van de coronavirus-pandemie te voorkomen.

De nieuwe diaken, die de voornaam draagt van de heilige Quentin, een westerse heilige uit de 3e eeuw die in Frankrijk werd gemarteld, is van Nederlandse afkomst, gehuwd en vader van vier kinderen. Hij is afgestudeerd aan de “Athonias Akademy” en heeft een zeer goede relatie met het Karakalou-klooster van de berg Athos. De Higoumen van dit klooster, Archimandrite Philotheos, is zijn geestelijke vader.

In zijn toespraak tot de nieuw gewijde wijdde Zijne Eminentie uit over de betekenis en de rol van de diaken in de kerk als dienaar van de sacramenten van Christus, maar ook als dienaar van de bisschop in het liturgische, pastorale en filantropische leven van de kerk volgens de heilige Ignatius de Theophoor. Hij benadrukte daarna ook de betekenis van de diaconie in de Kerk, maar ook de verantwoordelijkheid om dat deze diaconie altijd met respect voor het Aartsbisdom en het Oecumenisch Patriarchaat uit te voeren.

Na de Goddelijke Liturgie bad Zijne Eminentie voor het graf van Gerontissa Maria, – die de nieuwe diaken sinds zijn jeugd gekend heeft – een herdenkingsgebed voor de rust van de zielen van degenen die recentelijk ontslapen zijn, wijlen de hiërarchen van het Oecumenisch Patriarchaat Geron Metropoliet Constantinos van Nicaea, en Metropoliet Dionysios of Synadon; Aartspriester Silouan Osseel, de eerste vicaris van het klooster, Gerontissa Maria en de heer Nikolaos Manginas