Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Het Orthodox Aartsbisdom van België bidt voor de slachtoffers van de natuurramp

Het Orthodox Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers van de overstromingen die een gevolg zijn van een onophoudelijke regenval. Het Aartsbisdom vraagt de gelovigen te willen bidden voor betere weersomstandigheden en voor allen die heden in een ellendige toestand verkeren. Moge God allen die in de getroffen gebieden wonen zegenen, alsook de autoriteiten de nodige inspiratie en middelen schenken opdat veiligheid en bescherming kunnen worden verzekerd. We bidden ook opdat God ons bespare van dergelijke buitengewone en ongekende weersverschijnselen en natuurrampen die deze catastrofe hebben veroorzaakt, in België en in het bijzonder in de provincie Luik, maar ook in Nederland en Duitsland. Uiteraard zullen we des te meer moeten bijdragen om de klimaatverandering en de oorzaken van de ecologische crisis te voorkomen. Ecologisch bewustzijn is nu meer dan nodig! We wensen veel sterkte en steun toe aan de getroffen broeders en zusters.