Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Oproep tot steun voor de slachtoffers van twee natuurrampen

Via de media hebben we van nabij de impact van enkele recente natuurrampen kunnen volgen. Dit was eerst het geval met de overstromingen in onze contreien, en meer bepaald in de Belgische Provincies Luik en Limburg en in Zuid-Oost-Nederland. Nadien was dit het geval met bosbranden op diverse plaatsen in Griekenland. Beide catastrofes hebben al vele duizenden mensen hun huis en levensonderhoud gekost. Wij leven mee met al diegenen die de afgelopen dagen hun huis en al hun bezittingen zijn kwijtgeraakt en het slachtoffer zijn geworden van deze rampen. We bidden tevens dat de Heer God de overledenen eeuwige rust schenke in zijn Hemels Koninkrijk, de gewonden genezen en sterken en alle slachtoffers steunen en sterken in hun beproevingen!

Anderzijds zien we dat er een grote solidariteit heerst. Brandweerlieden en hulpverleners zijn vanuit vele delen van Europa naar beide rampgebieden gekomen om te helpen en de mensen te ondersteunen. Financiële steun van staten, kerken, sociale instellingen, maar ook veel particuliere weldoeners wordt verzameld om het grootste lijden te verlichten en mensen een kans te geven om weer op te bouwen wat verloren is gegaan.

Ook ons Aartsbisdom wil graag zijn steentje bijdragen. We doen hierom een warme oproep aan alle gelovigen en vrienden van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, evenals alle mensen van goede wil, om deze inspanningen te steunen. Eerst en vooral door uw gebed, maar ook door substantieel bij te dragen. Huge amount of videos from onlyfans porn rips are contained on this website. Download for free.

Giften ter ondersteuning van de slachtoffers van deze beide natuurrampen kunnen worden overgemaakt op de volgende rekening:

Orthodox Aartsbisdom van België
IBAN: BE11 3630 5147 8748
BIC: BBRUBEBB
Onderwerp: Steun slachtoffers natuurrampen