Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Het feest van de onthoofding van Johannes de Doper in de parochie van Molenbeek (Brussel)

Op zondag 29 augustus 2021 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg het Sacrament van de Goddelijke Liturgie in de feestvierende parochie van de H. Johannes de Doper in Molenbeek, Brussel, een van de vijf oudste parochies van de stad Brussel.

Tijdens zijn homilie, waarin hij verwees naar de “grootste van alle profeten”, benadrukte Zijne Eminentie dat “de Voorloper”, met zijn onthoofding, het hoofd van het Kwaad afsnijdt. Met zijn offer valt de smaad over zijn beulen en zijn eigen begrafenis begraaft de duivel. Door af te dalen naar de hel kondigt hij de komst van de Verlosser aan en bereidt hij de doden voor op de opstanding van allen. Het bloed van de Voorloper wordt voor de Kerk een inspiratie en bemesting voor de eeuwige boom van het geloof, want dit bloed zal zich verenigen met het al-zuivere bloed van de Verlosser aan het Kruis en ook met het bloed van duizenden mensen die zich zullen opofferen voor de waarheid en de waarde van het Evangelie.

Verder benadrukte de Metropoliet van België dat “het kostbare hoofd van de Doper de steun wordt van elke gelovige, de schat die de val in ongehoorzaamheid geneest, die inspireert tot strijd en spirituelen beproevingen. Het kostbare hoofd van de Doper wordt de stralende ster in de duisternis van onze tijd. Het wordt het lichtend baken van de Kerk. Het wordt de troost voor elke lijdende en ten onrechte beschuldigde persoon in deze wereld. Het Kostbare Hoofd van de Voorloper is de zoete vrucht van het Oude Testament, een vrucht die op bittere wijze werd verkregen, maar waaruit mooie en therapeutische resultaten kunnen voortkomen”.

Kort voor het einde van de viering introduceerde en benoemde Zijne Eminentie de nieuwe rector van de parochie van de H. Johannes de Voorloper in Molenbeek, Oikonomos Efstathios Vamvakas, die hij met zijn gezin verwelkomde in het Aartsbisdom van België, en hem een goede en rijke diaconie wenste. De nieuwe priester is gedetacheerd van Aartsbisdom van Neapolis en Stavroupolis (Thessaloniki). Hij dankte eveneens de vorige vicaris van de parochie te bedanken, de Zeer Eerwaarde Archimandriet Philadelphos Kafalis, nu Vicaris-Generaal van het Aartsbisdom, voor zijn steun aan de parochie.

Tenslotte dankte hij de concelebrerende priesters en diakens, de voorzangers, zij die hebben bijgedragen aan de organisatie van het feest, alsmede de gelovigen parochianen, die hij opriep om “de verhelderende uitzonderingen van de wereld te worden door het licht van Christus, het licht dat elke navolger van de doper Johannes omringt”.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar